วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/อดีตบทความคัดสรร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อดีตบทความคัดสรร

Featured article star - cross.svg

หน้านี้แสดงรายการบทความที่เคยเป็นบทความคัดสรร แต่ถูกลดขั้นเพราะไม่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรรปัจจุบัน สามารถลดขั้นบทความคัดสรรได้เฉพาะผ่านฉันทามติผ่านการอภิปรายในหน้าบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ การอภิปรายถอดถอนสำหรับอดีตบทความคัดสรรที่แสดงด้านล่างดูที่ กรุบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

แน่นอนว่า บทความที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ไปตลอด ขอให้กล้าในการปรับและพัฒนาหน้าเหล่านี้ และช่วยให้กลับคืนบทความคัดสรรอีกครั้ง

เสนอบทความคัดสรร

บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

บทความคัดสรรประจำเดือน

เครื่องมือบทความคัดสรร

ภาพคัดสรร (ขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว)

รายชื่ออดีตบทความคัดสรร[แก้]