รายนามปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการกระทรวงกลาโหม
พลเอก-ชัยชาญ-ช้างมงคล.png
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้เสนอชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
เว็บไซต์ commander rank

รายนามปลัดกระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)

ก่อน พ.ศ. 2500[แก้]

เสวกเอก (อ่านว่า เส-วก-เอก) นายพันเอก พระยานรินทรราชเสนี (พร้อม มิตรภักดี) ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหมคนที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2430 - พ.ศ. 2444

พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 557 ราย)
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ)
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ จำนวน ๔๘๑ ราย)
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (รวม ๔๕๘ ราย)
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๕๕๘ ราย)
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๖๒๐ ราย)
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๖๑๒ ราย)
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๕๕๖ ราย)