รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Permanent Secretary of the Ministry of Culture
Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
สถาปนา21 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์m-culture.go.th

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1] 30 กันยายน พ.ศ. 2547
2 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2549
3 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
4 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายสมชาย เสียงหลาย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
5 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png ดร.ปรีชา กันธิยะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
7 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[3] 30 กันยายน พ.ศ. 2559
8 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายกฤษศญพงษ์ ศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2563
9 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563[5] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]