ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
สถาปนา21 ตุลาคม พ.ศ. 2545
รองรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.m-culture.go.th

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1] 30 กันยายน พ.ศ. 2547
2 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2549
3 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
4 นายสมชาย เสียงหลาย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
5 นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6 ดร.ปรีชา กันธิยะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
7 ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[3] 30 กันยายน พ.ศ. 2559
8 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2563
9 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563[5] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-20. สืบค้นเมื่อ 2019-07-20.
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
  3. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงวัฒนธรรม : นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงวัฒนธรรม : นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ดูเพิ่ม[แก้]