รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารเรือ
Emblem of the Royal Thai Navy.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์​

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ในฐานะ เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
สถาปนา8 เมษายน พ.ศ. 2430
รองรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เว็บไซต์Thai Navy Commander

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งกองทัพเรือไทย

ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Pinklao.jpg พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2408
2 Bovorn Wichaichan.jpg กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พ.ศ. 2408พ.ศ. 2428
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Sri Suriyawongse.JPG สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2412
2 Chao Phraya Surawongwaiwat (Worn Bunnag).jpg เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2430
เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 8 เมษายน 2430 - 14 เมษายน 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์.jpg นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ 15 เมษายน 2433[1] - 25 มีนาคม 2441
2 Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg นายพลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ 27 มีนาคม 2441[2]- 31 สิงหาคม 2442 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
3 Prince Prachak.jpg นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน 2442 - 15 มกราคม 2443 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
4 Andreas du Plessis de Richelieu.jpg พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ)
16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444
5 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 29 มกราคม 2444 - 16 กุมภาพันธ์ 2445 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
17 กุมภาพันธ์ 2445 - 24 กุมภาพันธ์ 2446
6 Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต 24 กุมภาพันธ์ 2446[3]- 10 ธันวาคม 2453
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 19 มิถุนายน 2463 - 31 สิงหาคม 2465
2 Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนครราชสีมา 1 กรกฎาคม 2466 - 31 มีนาคม 2466
1 เมษายน 2467 - 8 กุมภาพันธ์ 2467 ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463
2 Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2466 ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
1 เมษายน 2466 - 19 พฤษภาคม 2466
3 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
8 พฤศจิกายน 2474 - 30 มิถุนายน 2475 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 วัน จารุภา.jpg นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 6 กรกฎาคม 2475 - 4 สิงหาคม 2476
2 No picture Royal Thai navy.svg นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 5 สิงหาคม 2476 - 1 ธันวาคม 2476 [4]
3 Sindhu Kamolnavin.gif นายพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 24 ตุลาคม 2481 - 1 กรกฎาคม 2494
4 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข) 10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481
5 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
6 Prayoon Yutthasartkosol.jpg จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
7 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
8 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
9 หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร.jpg พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร 1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509 สิ้นชีพิตักษัยขณะทรงดำรงตำแหน่ง
10 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
11 ถวิล รายนานนท์.jpg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
12 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
13 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา 1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
14 สงัด ชลออยู่.jpg พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
15 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
16 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก กวี สิงหะ 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
17 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
18 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
19 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
20 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
21 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
22 ประพัฒน์ กฤษณจันทร์.jpg พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
23 วิเชษฐ การุณยวนิช.gif พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
24 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
25 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
26 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
27 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
28 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
29 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
30 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
31 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
32 ไฟล์:Satirapun.jpg พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
33 Kamthorn Phumhiran.jpg พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
34 Surasak Rounroengrom.jpg พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
35 ณรงค์ พิพัฒนาศัย.png พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
36 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 เกษียณอายุราชการ
37 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ณะ อารีนิจ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 เกษียณอายุราชการ
38 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เกษียณอายุราชการ
39 Luechai Rutdit in Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon 4 (cropped).jpg พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563 เกษียณอายุราชการ
40 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ
41 Somprasong Nilsamai.jpg พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เกษียณอายุราชการ
42 No picture Royal Thai navy.svg พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เปิดสอบกองทัพเรือ แนวข้อสอบกองทัพเรือ