กองทัพภาคที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามแม่ทัพภาคที่ 1)
กองทัพที่ 1 (2453 – 2457, 2471 – 2475, 2491 – 2499)
กองทัพน้อยทหารบกที่ 1 (2457 – 2470)
กองทัพน้อยที่ 1 (2470 – 2471)
ภาคทหารบกที่ 1 (2499 – 2500)
กองทัพภาคที่ 1 (2500 – ปัจจุบัน)
S 7323745.png
ตราประจำกองทัพภาคที่ 1
ประจำการพ.ศ. 2453 – ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบผสมเหล่า
ขึ้นกับกองทัพบกไทย
กองบัญชาการแขวงดุสิต , เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนา13 มกราคม
เว็บไซต์https://army1.rta.mi.th/index_Thai.htm
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
ผบ. สำคัญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (ผู้บัญชาการคนแรก)

กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2453 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยขึ้นตรง​[1][2][แก้]

ส่วนบัญชาการ[แก้]

ส่วนกำลังรบ[แก้]

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
  • กองพันส่งกำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • กองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ[แก้]

 • กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)
  • กรมพัฒนาที่ 1
   • กองพันพัฒนาที่ 1
  • กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
   • กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
   • กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

รายพระนามและรายนามแม่ทัพภาค[แก้]

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์] หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/303/T_0004.PDF ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์] หน้า ๔-๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓o๓ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2459.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1998.PDF
 5. """ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 9 "" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 4 June 2021.
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔