รายนามแม่ทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่ทัพภาคที่ 4
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ส่วนภูมิภาคกองทัพ[แก้]

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 4 ยังมีหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานในความดูแล ได้แก่

ทำเนียบแม่ทัพภาค[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 ของกองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม 1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12. พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
26. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทางการทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน[แก้]

 • พล.ท.วิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4
 • พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4
 • พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.สมชาติ เปรมจิตต์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้[แก้]

กรมทหารพรานที่จะก่อตั้งในอนาคต

 • กรมทหารพรานที่ 410 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส
 • กรมทหารพรานที่ 411 ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • กรมทหารพรานที่ 412 ค่ายพยัคฆ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยทหารเพื่อทดแทนทหารของกองทัพภาคที่ 1, 2 และ 3

 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33

ค่ายทหารในพื้นที่[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]