รายนามแม่ทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่ทัพภาคที่ 4
Royal Thai Army Seal.svg
ตราประจำเหล่าทัพ

วิวรรธน์ ปฐมภาคย์.jpg
อยู่ในตำแหน่ง
พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีส่วนภูมิภาคได้แก่

 • มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41) มีส่วนราชการได้แก่
  • จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ร.) ตั้งอยู่ที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากอำเภอทุ่งสง
   • จังหวัดกระบี่
   • จังหวัดพังงา
   • จังหวัดภูเก็ต
  • จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.) ตั้งอยู่ที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • จังหวัดชุมพร
   • จังหวัดระนอง
  • จังหวัดทหารบกทุ่งสง (จทบ.ท.ส.) ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   • จังหวัดตรัง
  • จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ.) ตั้งอยู่ที่ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) มีส่วนราชการได้แก่
  • จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.) ตั้งอยู่ที่ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • จังหวัดสงขลา
   • จังหวัดพัทลุง
   • จังหวัดสตูล
  • จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.) ตั้งอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดูแลพื้นที่ได้แก่
   • จังหวัดปัตตานี
   • จังหวัดนราธิวาส
   • จังหวัดยะลา

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 4 ยังมีส่วนกำลังรบที่สำคัญได้แก่

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 ของกองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม 1 เมษายน พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12.พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายนพ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายนพ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทางการทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน[แก้]

 • พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4[1]
 • พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.เกื้อกูล อินนาจักร รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต. วัฒนชัย ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ 4[2]
 • พล.ต.วิทยา อรุณเมธี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4[3]
 • พล.ต.สมพล ปานกุล เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]