กองทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามแม่ทัพภาคที่ 4)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองทัพภาคที่ 4
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) อยู่ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนกำลังรบ[แก้]

 • กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กรมทหารราบที่ 5
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (พ.อ.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 15
  • กรมทหารราบที่ 25
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 (พ.ท.)
  • กองพันทหารม้าที่ 16 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันเสนารักษ์ที่ 5 (พ.ท.)
 • กองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
  • กรมทหารราบที่ 151
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 152
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 153
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
  • กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
   • กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
  • กองพันทหารม้าที่ 31 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 15 (พ.ท.)
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 15 (พ.ท.)

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพภาค[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม 1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12. พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
26. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ทำเนียบแม่ทัพน้อย[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพน้อยที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก กิตติ อินทสร
2. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย
3. พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
4. พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว
5. พลโท เกื้อกูล อินนาจักร์
6. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
7. พลโท วิชาญ สุขสง
8. พลโท สมพล ปานกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน[แก้]

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้[แก้]

กองกำลังหลัก[แก้]

ชื่อหน่วย กองบัญชาการ ผู้บังคับการ กำลังพล หมายเหตุ
กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พันเอก คมกฤช รัตนฉายา 18,335 นาย (พ.ศ. 2562)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4

 ● ดูแลกรมทหารพรานทั้ง 12 กรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา[1][2]
พันเอก อรรถพล คงสง 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา[3]

 ● ดูแลอำเภอรามัน จังหวัดยะลา[4]

กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา[2]
พันเอก สมคิด คงแข็ง 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา[3]

 ● ดูแลอำเภอยะหริ่ง และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี[4]

กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี[2]
พันเอก หาญพล เพชรม่วง[5][6] 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดปัตตานี (อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง และอำเภอยะหริ่ง)[3]

 ● ดูแลอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี[4]
 ● ฉายาหน่วย เสือดำ

กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี[2] พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์ 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานีในอำเภอที่ติดกับจังหวัดนราธิวาส[3]

 ● ดูแลอำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี[4]
 ● ฉายาหน่วย มังกรสีม่วง

กรมทหารพรานที่ 45 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี[2] พันเอก ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส[3]

 ● ดูแลอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส[4]

กรมทหารพรานที่ 46 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส[2]
พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส[3]

 ● ดูแลอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส[4]

กรมทหารพรานที่ 47 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา[2] พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา[3]

 ● ดูแลอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา[4]

กรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
พันเอก เอกพล เลขนอก 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[2]

 ● ดูแลอำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส[4]

กรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส[7]
พันเอก กำธร ศรีเกตุ 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[2]

 ● ดูแลอำเภอจะแนะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส[4]

หมวดทหารพรานหญิง 467 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[3]

 ● ฉายาหน่วย ดอกไม้เหล็กชายแดนใต้[8][9]

กองกำลังทดแทน[แก้]

ชื่อหน่วย กองบัญชาการ ผู้บังคับการ กำลังพล หมายเหตุ
กรมทหารพรานที่ 11 ค่ายธนะรัชต์
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันเอก ภานุมาศ คล้ายมงคล[10]  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 1[2]

 ● ดูแลอำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส[4]

กรมทหารพรานที่ 22 ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี[11]  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 2[2]

 ● ดูแลอำเภอยะรัง และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี[4]
 ● ฉายาหน่วย ชุดน้ำหวาน[12]

กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ว่าง  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 3[2]

 ● ดูแลอำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา[4]

กรมทหารพรานที่จะก่อตั้งในอนาคต

ค่ายทหารในพื้นที่[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 32 ปี สถาปนากรมทหารพรานที่ 41 กรมสำคัญช่วยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 ผ่าโครงสร้างใหม่ทหารพราน (2) จับตาแผนตั้ง "กองทัพน้อยที่ 4" สวนทางลดกำลังพล?
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 ผ่าโครงสร้างใหม่ทหารพราน (1) แผนถอนทหารหลักพ้นชายแดนใต้
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 เคยสงสัยไม๊! หน่วยทหารพรานเยอะไปหมดในภาคใต้ หน่วยไหนดูแลตรงไหน มาดูกัน - m today
 5. ตรวจฉี่ทหารพรานค้นหาสารเสพติด สนองยุทธศาสตร์คนดีแก้ปัญหาชายแดนใต้
 6. “วันอาสาฬหบูชา” ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขาทำอะไรกัน - Workpoint News
 7. กรมทหารพรานที่ ๔๙ จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๖ - หนังสือพิมพ์ ดี ดี
 8. บทบาทสตรีกับการส่งเสริมความมั่นคง อาสาสมัครทหารพรานหญิงชายแดนใต้
 9. Iron flowers of the Deep South: The story of female paramilitaries and identity conflict (อังกฤษ)
 10. ทหารพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 11 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบความรักวันวาเลนไทน์ให้ประชาชนชายแดนใต้ สุขใจทั้งผู้ให้
 11. บิ๊กแดง” จัดแถว 135 ผู้พันทบ. ราบ-ม้า-ปืน -ทหารพราน
 12. ทหารพรานชุดน้ำหวานมอบกุหลาบสื่อรักวาเลนไทน์ให้ประชาชนใน 3 จชต.