รายนามแม่ทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
แม่ทัพภาคที่ 4
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ส่วนภูมิภาคกองทัพ[แก้]

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 4 ยังมีหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานในความดูแล ได้แก่

ทำเนียบแม่ทัพภาค[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 ของกองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม 1 เมษายน พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12.พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายนพ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายนพ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทางการทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน[แก้]

 • พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4[1]
 • พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.เกื้อกูล อินนาจักร รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.วิทยา อรุณเมธี รองแม่ทัพน้อยที่ 4[2]
 • พล.ต.จะนะ ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4
 • พล.ต.สมพล ปานกุล เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4

ค่ายทหารในพื้นที่[แก้]

 • ค่ายวชิราวุธ
 • ค่ายเขตอุดมศักดิ์
 • ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • ค่ายวิภาวดีรังสิต
 • ค่ายรัตนรังสรรค์
 • ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
 • ค่ายอภัยบริรักษ์
 • ค่ายเสนาณรงค์
 • ค่ายรัตนพล
 • ค่ายพระปกเกล้า
 • ค่ายมหาจักรีสิรินธร
 • ค่ายลพบุรีราเมศวร์
 • ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์
 • ค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • ค่ายสิรินธร
 • ค่ายพญาตานี
 • ค่ายพยัคฆ์
 • ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ค่ายพญาอินทิรา
 • ค่ายพระยาเดชานุชิต
 • ค่ายกัลยาณิวัฒนา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes