วัดเกาะกลาง (จังหวัดลำพูน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเกาะกลาง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะกลาง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานสามารถจำแนกโบราณสถานออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยโบราณสถานทิศตะวันตกของวัด เจดีย์หมายท่า โบราณสถานทิศเหนือของวัดเจดีย์ทรงปราสาท โบราณสถานทิศตะวันออกของวัด เนินเศรษฐีอินตา (เนินแม่หม้าย) ส่วนโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทีพื้นที่วัดปัจจุบัน ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงปราสาท เจดีย์ทรงปราสาทด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน อุโบสถ ซุ้มโขงและบ่อน้ำ

มีเรื่องมุขปาฐะสืบต่อซึ่งปรากฏในคัมภีร์ภาษามอญ ว่า เป็นวัดที่สร้างโดยเศรษฐีอินตา ชนชาติมอญ บิดาของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งแคว้นหริภุญไชย[1] ต่อมาทิ้งร้างไปไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่ง พ.ศ. 2515 ได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ จนได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547 สำหรับชื่อวัดเกาะกลาง มาจากแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายเกาะ อยู่ในหนองน้ำอันกว้างใหญ่ แต่ปัจจุบันไม่เห็นสภาพดังกล่าวหลงเหลือเนื่องจากมีการถมคูคลอง ทำถนนขึ้นหลายด้าน

เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้มีการสร้างวิหารขนาดใหญ่ขึ้นมา โดยมีเสาหงส์ ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร อันเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนมอญ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเกาะกลาง". ศาลากลางจังหวัดลำพูน.
  2. "ย้อนตำนานที่ประสูติพระนางจามเทวี ชมโบราณสถาน "วัดเกาะกลาง"". เชียงใหม่นิวส์.