วัดเสาหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดเสาหิน
วัดเสาหิน.gif
อุโบสถวัดเสาหินหลังใหม่
ชื่อวัดเสาหิน
ที่ตั้งตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


วัดเสาหิน ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดฝายหิน ชื่อเดิม ฝายหิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 183 ถนนศรีพนมมาศ บ้านตลาดลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (มีอุโบสถ) สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 6

ประวัติ[แก้]

ป้ายวัดเสาหิน

วัดเสาหิน ต.ศรีพนมมาศ (ต.ยางกะใด) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดฝายหิน คงเรียกตามลำคลองฝายหินจากคลองแม่พร่อง มีหลักฐานเช่นบ้านฝายหิน ก๋อม จากทางทิศใต้ของวัด วัดถูกถนนตัดกลางวัดเพื่อทำทางไปวัดพระแท่นศิลาอาสน์จึงเป็น 2 ฝั่ง เช่น โบสถ์อยู่นอกถนนทิศตะวันตก ล้อมด้วยหมู่บ้านและสถานที่ราชการ

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดเสาหิน[แก้]

 • รูปที่ 1 ครูปา
 • รูปที่ 2 ครูบารอด
 • รูปที่ 3 พระปลัดทองคำ
 • รูปที่ 4 พระครูรัตนเลขกิจ พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2530
 • รูปที่ 5 พระครูสิริกิจวิธาน พ.ศ. 2531 ถึง ปัจจุบัน

อาณาเขตที่ตั้งวัด[แก้]

 • ทิศเหนือ จดธนาคารออมสิน
 • ทิศใต้ จดคลองเหมือง
 • ทิศตะวันออก จดบ้านแม่เวียน รัตนศัก
 • ทิศตะวันตก จดถนนศรีพนมมาศ

ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ[แก้]

อุโบสถหลังเก่าวัดเสาหิน
 • อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง – ก่ออิฐถือปูน 1 หลัง
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง และตึก 1 หลัง วิหารกว้ารง 20 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง
 • พระประธานปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย หน้าตักประมาณ 60 นิ้ว ปางสมาธิ
 • พระประธานสมัยเชียงแสน หน้าตัก 60 นิ้ว ปางมารวิชัย
 • พระประธานสมัยเชียงแสน หน้าตัก 30 นิ้ว

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เมื่อปี พ.ศ. 2430

มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2324

ที่ดินของวัด[แก้]

ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนด เลขที่ 6585 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด

ที่ธรณีสงฆ์ (ไม่รวมกับที่ดินที่ตั้งวัดข้างต้นนี้) มี 2 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา

 1. แปลงที่ 1 ตั้งอยู่ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวาหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนด เลขที่ 6586
 2. แปลงที่ 2 ตั้งอยู่ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา หนังสือ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ยังไม่มีโฉนด)

การติดต่อวัด[แก้]

โทร.055 – 431080

อ้างอิง[แก้]