วัดหนองปลาขอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดหนองปลาขอ ตั้งอยู่ เลขที่ 89 บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 848 ตารางวา (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ)

วัดหนองปลาขอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 โดยมีพระอธิการอินทะ อินทปญฺโญ เป็นประธานก่อสร้างฝ่ายสงฆ์ สร้างขึ้นจากวัดร้างเดิมที่มีอยู่ เดิมชื่อว่า วัดป่าขอ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมีดังนี้

  1. พระอธิการอินทะ อินทปญฺโญ 2389 – 2450
  2. พระอธิการคำมูล 2450 – 2474
  3. พระอธิการคำอ้าย พทฺธญาโณ 2477 – 2493
  4. พระอธิการยอด ญาณจารี 2494 – 2513
  5. พระครูวุฒิวรคุณ (ต่วน อริยวํโส) 2513 – 2545
  6. พระมาศรันยวรรธน์ ปุญญศิริ (รก.) 2545 – 2546
  7. พระอธิการฮิม พฺรหฺมวํโส 2548 – ปัจจุบัน (รก. 2546 –ม.ค.2548)