ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Geography,
Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
หัวหน้าภาควิชาอาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
สีประจำภาควิชา     สีเทา
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาเข็มทิศ
เว็บไซต์www.geo.soc.ku.ac.th

ภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นหนึ่งในภาควิชาในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทด้านภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเรียนการสอนและการวิจัยทางภูมิศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาภูมิศาสตร์แต่เดิมเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อมีการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ถูกจัดตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ยังคงบริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นอิสระ

ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2542 ได้เริ่มปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคนิคภูมิศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา และเปิดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เพื่อขยายนิสิตให้กับการพัฒนางานด้านภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและส่งเสริมศักยภาพของนิสิตในปีเดียวกัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา

คณาจารย์ประจำภาควิชา[แก้]

อาจารย์[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
 • อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน หัวหน้าภาควิชา
 • อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
 • อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
 • อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
 • อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
 • อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง


อาจารย์พิเศษ[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา สุกสว่าง
 • อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิกา โกยสิน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ


อ้างอิง[แก้]