ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ Department of Law, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2486[1]
หัวหน้าภาควิชา ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์
สัญลักษณ์ประจำภาควิชา ตราชู
เว็บไซต์ www.law.soc.ku.ac.th

ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นหนึ่งในภาควิชาในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและวิชาทางด้านนิติศาสตร์ให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาด้านนิติศาสตร์มาตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยมีหน่วยงานคือแผนกวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะสหกรณ์ โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2499 ได้ถูกรวมกับแผนกวิชาสังคมศาสตร์และเปลี่ยนเป็น แผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จนต่อมาได้มีการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์และได้การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไปจึงได้กลับมาใช้ชื่อแผนกวิชานิติศาสตร์อีกครั้ง แต่ต่อมาก็ถูกยุบลงไป

ในปี พ.ศ. 2520 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยให้ภาควิชานิติศาสตร์เป็นภาควิชาบริการสำหรับการเปิดสอนวิชาทางนิติศาสตร์ให้กับนิสิตในหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิตทั่วไปที่ต้องการเรียนรายวิชาทางนิติศาสตร์ รวมถึงเปิดบริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาควิชานิติศาสตร์ยังมิได้ผลิตนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยเน้นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร[แก้]

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา[2]

อ้างอิง[แก้]