ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

ย้อนการแก้ไขของ Thotsaphon N Tour (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ทศพล ทรวงชัย
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
(ย้อนการแก้ไขของ Thotsaphon N Tour (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ทศพล ทรวงชัย)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 149,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 149,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 148,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 147,386
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 146,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 145,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 145,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 144,565
| align=right | 145,153
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 83,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 82,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 82,813
| align=right | 83,954
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 98,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 97,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 97,585
| style="background-color:#f96;" align="right"| 97,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 97,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 96,622
| align=right | 96,580
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,960
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,691
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,579
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,735
| align=right | 31,031
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,664
| align=right | 23,552
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,675
| align=right | 25,559
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 52,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 51,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,914
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,568
| align=right | 50,523
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,345
| align=right | 37,301
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,358
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,939
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
38,353

การแก้ไข