ผู้ใช้:Minos777/รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ดอกบัว และ เพชร
Logo Suthi Transparency.png
บาลี: วิชฺชา วรํ ธนํ โหติ
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
พิกัด 13°42′45″N 100°30′44″E / 13.712399°N 100.512191°E / 13.712399; 100.512191
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Suthi Wararam School
อักษรย่อ ส.ธ. (ST)
สถาปนา 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
สี ชมพู ขาว เขียว
██████ ███
เพลง มาร์ชสุทธิวราราม, รวมใจชาวสุทธิฯ, รอบรั้วของเรา, อาลัยลา, อาลัยพี่, ชื่นชุมนุมสุทธิฯ
เว็บไซต์

รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม แบ่งตามสาขา เรียงตามรหัสนักเรียน1

สาขาข้าราชการการเมือง[แก้]

ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ[แก้]

ข้าราชการทหาร ตำรวจ[แก้]

ข้าราชการตุลาการ อัยการ ผู้พิพากษา[แก้]

นักวิชาการ[แก้]


== บุคลากรทางการเมือง การปกครอง การทูต การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข==
*[[หลวงสมานวนกิจ|ศาสตราจารย์หลวงสมานวนกิจ (เจริญ สมานวนกิจ)]]<ref>[http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p416.html ศาสตราจารย์ หลวงสมานวนกิจ - หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.]</ref> อดีตอธิบดี[[กรมป่าไม้]] ,คณบดี[[คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
*[[ชม จารุรัตน์|หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์)]] ส.ธ. 303 อำมาตย์ตรี , เลขาธิการ[[สภาผู้แทนราษฎร]],[[เลขาธิการคณะรัฐมนตรี]],ปลัด[[กระทรวงคมนาคม]]
*[[ประเสริฐ รุจิรวงศ์|พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์]] ส.ธ. 715 อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] ,[[อธิบดีกรมตำรวจ]] ,อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
*[[ประกอบ หุตะสิงห์|ศ.ดร.ประกอบ หุตะสิงห์]] ส.ธ. 803 อดีต[[ประธานศาลฎีกา]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]] [[รองนายกรัฐมนตรี]] นายกสภา[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และ[[องคมนตรีไทย]]
*[[สนธิ บุณยะชัย|พล.ร.อ.สนธิ บุณยะชัย]] ส.ธ. 1072 อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] และรองผู้บัญชาการทหารเรือ
*[[ชำนาญ ยุวบูรณ์]]<ref>ภาคผนวก ข ประวัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สุธาริณี วาคาบายาซิ. (2550).[http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/His%28M.A.%29/Sutharinee_W.pdf บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543)]. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.</ref> อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]คนแรก เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา อธิบดี[[กรมการปกครอง|กรมมหาดไทย]] [[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2502|สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ]]
*[[นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์]] ส.ธ. 1300 อดีต[[เสรีไทย]]สาย[[สหรัฐอเมริกา]] อดีต[[เลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] [[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม]]และ[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม]]
*[[ไกรธวัช ศรีธวัช|พล.ร.ต.นพ.ดร. ม.ร.ว.ไกรธวัช ศรีธวัช]] ส.ธ. 1698 อดีตผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า]]
*[[ประเทียบ เทศวิศาล|พล.อ.ประเทียบ เทศวิศาล]] ส.ธ. 1809 อดีตประธานและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
*[[บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ|ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ]] ส.ธ. 2923 อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]],อธิการบดี[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า]]
*[[ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ]] ส.ธ. 3281 (นามปากกา พนมเทียน) [[ศิลปินแห่งชาติ]] สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540, ผู้แต่ง เพชรพระอุมา ฯลฯ
*[[นิพนธ์ ศิริธร|พล.ร.อ.นิพนธ์ ศิริธร]]<ref name="100ปี"/> อดีต[[รายนามผู้บัญชาการทหารเรือไทย|ผู้บัญชาการกองทัพเรือ]] ,อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]]
*[[จิตร บุณยะชัย|พล.ต.ท.จิตร บุณยะชัย]]<ref name="100ปี"/> อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
*[[พินิจ ทองอร่าม|พล.ร.อ.พินิจ ทองอร่าม]] ส.ธ. 3046 อดีตผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ
*[[อำนวย สวนสมจิตร|พล.อ.อำนวย สวนสมจิตร]] ส.ธ. 3691 อดีตผู้บัญชาการ[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
*[[พัลลภ สุนทราภัย|พล.ร.อ.พัลลภ สุนทราภัย]] ส.ธ. 3793 เสนาธิการทหารเรือ
*[[สุขชาติ เลิศล้ำ|พล.ร.อ.สุขชาติ เลิศล้ำ]] ส.ธ. 3803 อดีตผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ [[กองทัพเรือ]]
*[[ธานินทร์ ฟุ้งขจร|พล.อ.อ.ธานินทร์ ฟุ้งขจร]] ส.ธ. 4056 อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]]
*[[นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย|ศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย]] ส.ธ. 5522	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา]] [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]และ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]], อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]], อดีตคณบดี[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]และ[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ,อดีตที่ปรึกษา[[องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ]],อดีตรองผู้อำนวยการ[[สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ|สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)]],นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นจากบริษัท[[ไอบีเอ็ม]],ประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี และรางวัลนักวิจัยดีเด่นจาก[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
*[[จรณ พึ่งสัมพันธ์|พล.ต.ท.จรณ พึ่งสัมพันธ์]] ส.ธ. 5641 อดีตรองผู้บัญชาการประจำ[[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]
*[[ประยุทธ ทัพเจริญ|พล.ต.ประยุทธ ทัพเจริญ]] ส.ธ. 5733 อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
*[[พัชระ จันทบาล|พ.ต.อ.พัชระ จันทบาล]] ผู้บังคับการตำรวจภูธร [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
*[[เยื่อ สุสายัณห์]]<ref name="100ปี"/> อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] ,อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]] ,อดีตอธิบดี[[กรมสรรพากร]]
*[[รังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ]]<ref name="100ปี"/> อดีตปลัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ,อดีตอธิบดี[[กรมสามัญศึกษา]] ,อดีตอาจารย์ใหญ่คนแรก[[อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย]]
*[[ประพันธ์ ทรัพย์แสง]] ส.ธ. 6588 อดีตประธาน[[ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง|แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของศาลฎีกา]]
*[[สมชาย สาโรวาท]] ส.ธ. 7118 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]],อดีตนายก[[สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า]]
*[[ป่วน สุทธิพินิจธรรม|รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม]] ส.ธ. 7415 คณบดี[[วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]],อดีตหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]]
*[[กิตติ ลิ้มชัยกิจ]] ส.ธ. 7387 อดีตรองปลัด[[กระทรวงยุติธรรม]] เลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด]] ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [[สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]] [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
*[[คณิสสร นาวานุเคราะห์]] ส.ธ. 7696 อดีตอธิบดี[[กรมทรัพย์สินทางปัญญา]] อดีตอธิบดี[[กรมพัฒนาธุรกิจการค้า]]
*[[โอภาส เขียววิชัย]] ส.ธ. 7907 ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ,ผู้อำนวยการส่วนวินัยและนิติกร ,ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ,กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
*[[เสริมศักดิ์ การุญ]] ส.ธ. 8033 อดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] และ[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง]]
*[[ดอน ปรมัตถ์วินัย]] ส.ธ. 8483 ผู้ได้รับ[[รางวัลครุฑทองคำ]] อดีต[[เอกอัครราชทูต]]และผู้แทนถาวรไทยประจำ[[สหประชาชาติ]] ณ [[นครนิวยอร์ก]] , เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำ[[สหภาพยุโรป]] ณ [[กรุงบรัสเซลส์]], เอกอัครราชทูตไทยประจำ[[สหรัฐอเมริกา]] ณ [[กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.]] ,[[สมาพันธรัฐสวิส]] ณ [[เบิร์น|กรุงเบิร์น]] ,[[ราชอาณาจักรเบลเยียม]] ณ [[กรุงบรัสเซลส์]] ,[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ณ [[กรุงปักกิ่ง]] ,[[ราชรัฐลักเซมเบิร์ก]] ถิ่นพำนัก ณ [[กัวลาลัมเปอร์]] , อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก[[กระทรวงการต่างประเทศ]]
*[[ปกรณ์ ปรียากร|ศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร]] ส.ธ. 8658 ประธาน[[มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย]] ผู้อำนวยการ[[สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย]] อดีตคณบดี[[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] อดีต[[สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550|สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ]]
*[[ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์]] ส.ธ. 8888 อดีตอธิบดี[[กรมพัฒนาที่ดิน]]
*[[สหัส บุญญาวิวัฒน์]] ส.ธ. 9062 อดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง [[สำนักพระราชวัง]] 
*[[ภูวดล ทรงประเสริฐ|ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ]] ส.ธ. 9905 อดีตศาสตราจารย์ประจำ[[ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] [[รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.|เมธีวิจัยอาวุโส]]
*[[ยุทธนา ทัพเจริญ]] ส.ธ. 9071 อดีตผู้ว่าการ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]
*[[วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล|ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล]] ส.ธ. 9941 คณบดี[[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ#สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช|นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553]]
*[[พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์|ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์]] ส.ธ. 10626 อดีตประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา และ อดีตคณบดี [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
*[[บุญสนอง รัตนสุนทรากุล|รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล]] ส.ธ. 11419 คณบดี[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
*[[จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์]] ส.ธ. 11736 ประธานกรรมการบริหาร [[สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)]] ,อดีตประธานกรรมการบริหาร [[ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย]] , อดีตคณบดี[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] 
*[[นิทัศน์ ศรีนนท์]] ส.ธ. 12411 [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี]] และประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24
*[[พีรยศ ราฮิมมูลา|ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา]] ส.ธ. 11766 [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] และกรรมการบริหาร[[พรรคประชาธิปัตย์]] (สำรอง) นักวิชาการด้านการแก้ไข[[ปัญหาความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย|ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้]]
*[[สกลเขต จันทรา|พล.ต.ต.สกลเขต จันทรา]] ส.ธ. 12510 	หัวหน้าสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
*[[อรรฐพร โบสุวรรณ|พล.ต.อรรฐพร โบสุวรรณ]] ส.ธ. 12711 ที่ปรึกษา[[กองทัพบก]],เสนาธิการคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
*[[พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ]] ส.ธ. 13150 อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]]
*[[จารุพงษ์ ทองสินธุ์]] ส.ธ. 13697 อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้สูญหายไปใน[[เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519]]
*[[พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา|พล.อ.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา]]<ref name="100ปี"/> ที่ปรึกษาพิเศษ[[กองทัพบก]] ,อดีต[[แม่ทัพภาคที่ 1]]
*[[วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์|พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์]] ส.ธ. 17064 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1,อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร [[จังหวัดสงขลา]]
*[[รศ.สุรพล นาถะพินธุ]] ส.ธ. 10390 อดีตคณบดี[[คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร]] [[รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.|เมธีวิจัยอาวุโส]]
*[[นฤทธิ์ อ้นพร้อม|นพ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม]] ส.ธ. 10620 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง แพทย์ดีเด่น [[แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
*[[อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์]] ส.ธ. 12520 [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร]] อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
*[[เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์|ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์]] ส.ธ. 17438 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]], รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], รองประธานกรรมการ[[ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ]] , ผู้ทำคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ปีการศึกษา 2522
*[[แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์|นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์]] ส.ธ. 17596 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น [[จังหวัดแพร่]], แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2550
*[[พรเทพ วัฒนมะโน|นพ.พรเทพ วัฒนมะโน]] ส.ธ.17732 อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา [[จังหวัดยะลา]] ,ผู้ทำคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ปีการศึกษา 2525
*[[สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก|ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก]] ส.ธ. 22066 อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
*[[ปกรณ์ เจียระคงมั่น|ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น]] ส.ธ. 22224 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำ ภาควิชารังสีวิทยา [[คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]]
*[[เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช|ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช]] ส.ธ. 22404 หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
*[[ประวิทย์ ภัทรวิชา|นพ.ประวิทย์ ภัทรวิชา]]<ref name="100ปี"/> อดีตผู้อำนวยการ[[สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร]]
*[[รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์]]<ref>[http://president.ru.ac.th/g_affairs/Conference/historyconcil/06%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง]</ref> รองอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]

=== บุคลากรทางด้านธุรกิจ ===
*[[ไพบูลย์ ลิมปพยอม|ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม]] ส.ธ. 4552 ประธานกรรมการอำนวยการ [[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส]] ,อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]] ,อดีตผู้อำนวยการ[[ทีโอที|องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] ,อดีตกรรมการที่ปรึกษา[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]
*[[ชาญ อัศวโชค]] ส.ธ. 6235 อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]],นักธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์, อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า[[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
*[[ภูษณ ปรีย์มาโนช|ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช]] ส.ธ. 10033 ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ,ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ,ประธานกรรมการ[[บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]] ,อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ,อดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] ,กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ [[บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]] ,อดีตนายกประจำสภา[[สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]] ,อาจารย์อาคันตุกะ [[วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน|อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร]] ,ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน[[มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน]]
*[[ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์]]<ref name="100ปี"/> อดีตประธานกรรมการบริหาร[[เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป]] ,นายกสภา[[มหาวิทยาลัยเนชั่น]],อดีตนายกสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
*[[นิเวศน์ เหมวชิรวรากร]] ส.ธ. 10027 นักลงทุน,นักเขียน,นักแปล,ผู้เชี่ยวชาญด้าน[[การลงทุนแบบเน้นคุณค่า]]
*[[ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์]] ส.ธ. 11041 สถาปนิกดีเด่น [[สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์]], อดีตนายก[[สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
*มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร [[สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์]] ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
*นายแพทย์มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานกรรมการบริหาร และแพทย์ผู้ก่อตั้งเมโกะ คลินิก 
*นายสัตวแพทย์ บุญชู ทองเจริญพูลพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

=== บุคลากรทางด้านบันเทิง ===
*[[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]] นักร้องเจ้าของรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ
*[[ไฉน แสงทองสุข]] นัก[[มายากล]]
*[[ฉลอง ภักดีวิจิตร]] ส.ธ. 3323 [[ผู้กำกับภาพยนตร์]]
*[[ดิเรก อมาตยกุล]] ส.ธ. 11930 นักร้อง นักแสดง
*[[บรรพต วีระรัฐ]] หรือ ''เด่น ดอกประดู่'' ส.ธ. 4757 นักแสดงตลก
*[[ถาวร โชติชื่น]] อาจารย์ นักพูด พิธีกร
*[[นคร เวชสุภาพร]] ส.ธ. 9606 นักร้องนำ,ผู้ก่อตั้ง,หัวหน้าวง[[แกรนด์เอกซ์]]
*[[เสน่ห์ ศรีสุวรรณ]] ส.ธ. 14919 อาจารย์ นักพูด พิธีกร
*[[วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์]] ส.ธ. 12426 อาจารย์ นักพูด พิธีกร
*[[จตุพล ภูอภิรมย์]] ส.ธ. 12534 นักแสดง[[รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี]]
*[[อิสราคม เอื้อพงษ์พันธ์]] ส.ธ. 22368 นักร้อง นักดนตรี [[มะลิลา บราซิลเลี่ยน]]
*[[มารุต สาโรวาท]] ส.ธ. 12197 ผู้กำกับการแสดง
*[[นพพร วาทิน]] ส.ธ. 15216 ผู้กำกับการแสดง ผู้จัดรายการ ประธานจัดการแข่งขันมวยไทย[[ไทยไฟต์|ไทยไฟต์ (THAI FIGHT)]]
*[[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] หรือ ''เสนาหอย'' ส.ธ. 22150 พิธีกร นักแสดง นักร้อง ผู้บริหารบริษัทบันเทิง
*[[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]] ส.ธ. 17466 นักร้อง, นักแสดง, ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย,ผู้ได้รับ[[รางวัลเมขลา]] [[รางวัลโทรทัศน์ทองคำ]] [[รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง]] และ[[รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์]]
*[[จิรศักดิ์ โย้จิ้ว]] ผู้กำกับการแสดง
*[[อานุภาพ จริโมภาส]] ส.ธ. 28779 นักร้องวง[[Gang 4]] นักแสดง
*[[ชินสุเวท เจตน์จำรัส]] ส.ธ. 29307 นักแสดง,ดีเจ,อดีตนักกีฬา[[คาราเต้]]ทีมชาติ
*[[ดนัย จารุจินดา]] นักแสดง
*[[กฤษติกร พรสาธิต]] นักร้องนำวง[[เพลย์กราวด์]] 
*[[อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม]] นักร้องนำวง[[แบล็ควานิลลา]] นักแสดง
*[[ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ]] พิธีกร นักแสดง
*[[นิตินัย ฉลองตระกูล]] นักแสดง
*[[อารยา อริยะวัฒนา]] นักแสดง
*[[นิมิต มนัสพล]] นักร้องวง[[ซีควินท์]]
*[[จิระ ด่านบวรเกียรติ]] ส.ธ. 32233 นักร้องวง[[ซีควินท์]]
*[[ฤทธิเดช กิติเดช]] ส.ธ. 42588 นักแสดง
*[[เกียรติศักดิ์ จรัสมาส]] นักแสดง

=== บุคลากรทางด้านกีฬา ===
*[[เขตร ศรียาภัย]] ส.ธ. 274	ผู้เชี่ยวชาญด้าน[[มวยไทย]] และ [[มวยไชยา]]
*[[อินทรโชติ วัชรีวงศ์|หม่อมหลวงอินทรโชติ วัชรีวงศ์]] ส.ธ. 3682 นัก[[กรีฑาทีมชาติไทย]]
*[[สุวัฒน์ กลิ่นเกษร|สุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)]] ส.ธ. 10387 นักพากย์กีฬา
*[[อภิสิทธิ์ ไข่แก้ว]] ส.ธ. 28341 นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[ชายชาญ เขียวเสน]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[ปฏิภาณ เพ็ชรพูล]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[โชคทวี พรหมรัตน์]] ส.ธ. 29183	นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[สุทธินันท์ พุกหอม]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[รุ่งโรจน์ สว่างศรี]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[เศกสรรค์ ปิตุรัตน์]] ส.ธ. 31400 นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[นรวิทย์ ไก่แก้ว]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[หัตฐพร สุวรรณ]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[ปิยะวัฒน์ ทองแม้น]] นัก[[ฟุตบอลทีมชาติไทย]]
*[[ภุชงค์ สงวนสิน]] นัก[[เทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย]]
*[[ภาคภูมิ สงวนสิน]] ส.ธ. 32681 นัก[[เทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย]]

ราชนิกูล[แก้]

 • หม่อมหลวงศิริ ส.ธ. 97
 • หม่อมหลวงสนิท ส.ธ. 408
 • หม่อมหลวงเอื้อม ส.ธ. 532
 • หม่อมราชวงศ์ชาย ภาณุมาศ ณ อยุธยา ส.ธ. 1281
 • หม่อมราชวงศ์เภา ภาณุมาศ ณ อยุธยา ส.ธ. 1282
 • หม่อมราชวงศ์ไกรธวัช ศรีธวัช ส.ธ. 1698
 • หม่อมราชวงศ์ชนษ์เกษม เกษมสันต์ ส.ธ. 2531
 • หม่อมราชวงศ์อมรสันต์ เกษมสันต์ ส.ธ. 2877
 • หม่อมหลวงอินทรโชติ วัชรีวงศ์ ส.ธ. 3682
 • หม่อมหลวงแดง ปราโมช ส.ธ. 3816
 • หม่อมหลวงพิศิษฐ์ วัชรีวงศ์ ส.ธ. 3951
 • หม่อมราชวงศ์บุญญลักษณ์ สุขสวัสดิ์ ส.ธ. 5683
 • หม่อมหลวงพรพรต นวรัตน์ ส.ธ. 6626
 • หม่อมหลวงเกียรติศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ส.ธ. 6775
 • หม่อมหลวงพรรณศิริ ศรีธวัช ส.ธ. 7178
 • หม่อมหลวงสุรพันธ์ ศรีธวัช ส.ธ. 8912
 • หม่อมราชวงศ์วรชัย สุขสวัสดิ์ ส.ธ. 8945
 • หม่อมหลวงกิตติสุข สุขสวัสดิ์ ส.ธ. 9170
 • หม่อมหลวงคทาทอง ทองแถม ส.ธ. 10271

เชิงอรรถ[แก้]

หมายเหตุ 1: รหัสนักเรียน อ้างอิงตาม ทำเนียบรุ่น เว็บไซต์สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ศตวัชรบงกช 100 ปี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม.-- กรุงเทพฯ : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, 2554.
 2. ศาสตราจารย์ หลวงสมานวนกิจ - หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 3. ภาคผนวก ข ประวัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สุธาริณี วาคาบายาซิ. (2550).บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543). ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 4. ศาสตราจารย์ หลวงสมานวนกิจ - หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง