รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนของการประชุม และให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ การนำมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่อยู่ภายใต้กระทรวงใดไปปฏิบัติ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเปิดและปิดสมัยประชุมสภา เป็นต้น

ตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้มักสับสนกับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[แก้]

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prayoon Pamornmontri.gif ร้อยโทประยูร ภมรมนตรี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
2 Thawal Thamrong Navaswadhi.jpg พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3 100px ดิเรก ชัยนาม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
4 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
5 ไชย ประทีปะเสน.jpg พันโท ไชย ประทีปะเสน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
- Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ

(รักษาการ)[1]

5 สิงหาคม พ.ศ. 2487 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
6 ชม จารุรัตน์.png หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 27 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 CabinetOffice.jpg หลวงชำนาญอักษร (ศริ เพ็ชรบุล) 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8 มนูญ บริสุทธิ์.jpg มนูญ บริสุทธิ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
9 สง่า กิตติขจร.jpg พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514
10 CabinetOffice.jpg พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
11 CabinetOffice.jpg ปลั่ง มีจุล 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2528
12 Arnan.jpg อนันต์ อนันตกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
13 CabinetOffice.jpg อภิลาส โอสถานนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2533
14 ยงยุทธ สาระสมบัติ1.jpg พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 4 มีนาคม พ.ศ. 2534
15 CabinetOffice.jpg นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
16 บดี จุณณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2536
17 วิษณุ เครืองาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
18 Bowornsak.jpg บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549
19 รองพล เจริญพันธุ์.JPG รองพล เจริญพันธุ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 28 กันยายน พ.ศ. 2550
20 สุรชัย ภู่ประเสริฐ.jpg สุรชัย ภู่ประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2553
21 อำพน กิตติอำพน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22 ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559(รักษาการแทน) 26 มกราคม พ.ศ. 2560
26 มกราคม พ.ศ. 2560[3] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]