รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg
ตรากระทรวงสาธารณสุข
Anutin Charnveerakul.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุทิน ชาญวีรกูล

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงเชวงศักดิ์สงคราม
สถาปนา7 มีนาคม พ.ศ. 2485
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทย

รายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
2 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
3 ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น.
(บุง ศุภชลาศัย)
11 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
4 ทวี บุณยเกตุ.jpg นายทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
6 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(ค้วน จินตะคุณ)
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7
(1-3)
Chey Sunthornpipit.jpg พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย มัฆวิบูลย์)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
8 นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์.png นายแสง สุทธิพงศ์ 18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
9 สส2-ประจวบ.jpg นายประจวบ บุนนาค 19 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
10 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
11
(1-5)
สส-ไล่ฮวด.jpg พระยาบริรักษ์เวชชการ
(ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
12 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลโท ประยูร ภมรมนตรี 25 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
13 ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เมื่อปี 1954.jpg จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
14 หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์ (เฉลิม พรหมมาส).jpg หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์ (เฉลิม พรหมมาส) 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
15 บำราศนราดูร.jpg พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
16 ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2469.jpg พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17 นายอุดม โปษะกฤษณะ.jpg นายอุดม โปษะกฤษณะ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18 Klai Laongmanee.jpg นายคล้าย ละอองมณี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19 ประชุม รัตนเพียร.jpg นายประชุม รัตนเพียร 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
20 สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21 Dawee Chullasapya (cropped).jpg พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22 ยงยุทธ สัจจวาณิชย์.jpg เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
23 บุญสม มาร์ติน.jpg นายบุญสม มาร์ติน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24
(1)
เสม พริ้งพวงแก้ว.jpg นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
25 ทองหยดจิตตวีระ.jpg นายทองหยด จิตตวีระ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
24
(2)
เสม พริ้งพวงแก้ว.jpg นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
26
(1)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายมารุต บุนนาค 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
28 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532
26
(2)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายมารุต บุนนาค 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
29 ประจวบ ไชยสาส์น.jpg นายประจวบ ไชยสาส์น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
30 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
31
(1)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
32
(1)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
31
(2)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
32
(2)
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
33 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
34 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายเสนาะ เทียนทอง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
35 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายมนตรี พงษ์พานิช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
36 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
37 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 15 กันยายน พ.ศ. 2541
38 กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
39 Sudarat Keyuraphan in 2019.png คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
40 Suchai Picture.tif ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
41 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายพินิจ จารุสมบัติ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
42 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นพ.มงคล ณ สงขลา 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
43 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายไชยา สะสมทรัพย์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
44 Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 57 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายวิทยา แก้วภราดัย 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552
47 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 59 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายวิทยา บุรณศิริ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
49 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
50 Rajata Rajatanavin รัชตะ รัชตะนาวิน 2014.jpg ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
51 Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
52 อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg นายอนุทิน ชาญวีรกูล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]