เทศบาลเมืองทุ่งสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข็มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลเมืองทุ่งสง
ชื่อภาษาอังกฤษ Thung Song Town Municipality
นายกเทศมนตรี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 30,460 คน
พื้นที่ 7.17 ตร.กม.
ความหนาแน่น 4,188.14 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง 103 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ (+66) 075-411342-3
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตำบลปากแพรก " โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งที่ตั้งของทุ่งสง อยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเล อันดามัน ทำให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงก์ และสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือ ร่องรอยชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลของ วัฒนธรรมอินเดียที่ตำบลหนองหงส์ สันนิษฐานว่าเส้นทางคาบสมุทรเส้นนี้เริ่มต้นจากปากแม่น้ำกันตัง กองเรือ สินค้าที่มาจากอินเดีย ลังกา หรือชาวตรัง จะล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ำกันตัง ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เข้าคลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวัดชัยชุมพล เมืองทุ่งสง แล้วเดินทางเท้าเข้าอำเภอร่อนพิบูลย์ข้ามคลองเสาธง เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยนี้ทุ่งสงคงมีฐานะเป็นชุมชนไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2440 เมืองแห่งนี้ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอำเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช คนเก่าเล่าว่า ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตั้งอยู่บริเวณตลาดใน ริมคลองท่าเลาใกล้ ๆ บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ โดยทางรถไฟซึ่งมีการสร้างและเปิดใช้งานเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาสำเร็จเสร็จสิ้นตลอดสายในสมัยรัชกาลที่6 ได้เลือกทุ่งสง (ตำบลปากแพรก ) เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ ในพื้นที่ราบมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ได้แก่ภูเขาแจ่ม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี และภูเขาราบ เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดตั้งสถานีตรวจวัดภูมิอากาศขึ้นที่สวนพฤกษาสิรินธรจึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศของสวนพฤกษาสิรินธรมาเป็นข้อมูลด้านภูมิอากาศของพื้นที่ จากสถิติภูมิอากาศจะมีฝนตกตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนตกชุกกว่าลมมาสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับกระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 0.06 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีประมาณ 2,364.2 มิลลิลิตรต่อปี อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกจึงได้รับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดฝ่านอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื่นมาก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่สูงมากนัก เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน เฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดตำบลนาหลวงเสน
 • ทิศใต้ ติดตำบลชะมาย
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลถ้ำใหญ่
 • ทิศตะวันตก ติดตำบลชะมาย

ชุมชน[แก้]

เทศบาลเมืองทุ่งสงประกอบด้วยชุมชน 18 ชุมชน

 • 1.ชุมชนท่าแพเหนือ
 • 2.ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง
 • 3.ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง
 • 4.ชุมชนตลาดสด
 • 5.ชุมชนเปรมประชา
 • 6.ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล
 • 7.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 • 8.ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด
 • 9.ชุมชนสะพานเหล็ก
 • 10.ชุมชนท่าแพใต้
 • 11.ชุมชนประชาอุทิศ
 • 12.ชุมชนเสริมชาติ
 • 13.ชุมชนยุทธศาสตร์
 • 14.ชุมชนบ้านนาเหนือ
 • 15.ชุมชนตลาดใน
 • 16.ชุมชนเขาปรีดี
 • 17.ชุมชนบ้านในหวัง
 • 18.ชุมชนทุ่งสง-นาบอน

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 11 แห่ง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 • โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา)
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
 • โรงเรียนรัตนศึกษา (ชนปรีดา)
 • โรงเรียนกาญจนศึกษา
 • โรงเรียนเจริญวัยวิทยา
 • โรงเรียนเสริมปัญญา
 • โรงเรียนเจริญวิทยา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเขาปรีดี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล
 • โรงเรียนตันติวัตร
 • โรงเรียนสอนดนตรีมอเดิร์น

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีทั้งหมด 8 วัด คือ

 • วัดท่าแพ
 • วัดเขาปรีดี
 • วัดโคกสะท้อน
 • วัดชัยชุมพล
 • วัดวังขรี
 • วัดเขากลาย

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดบารอกัต

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง
 • สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
 • เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลื่นบรรเทาฯ)
 • ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง, อปพร
 • มูลนิธิต่าง ๆ (ประชาร่วมใจ,ไต้เต๊กตึ้ง,สว่างธรรมสถาน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]