วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 00:53 น.

1 ตุลาคม: วันชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2492); วันประกาศเอกราชในไซปรัสและไนจีเรีย (พ.ศ. 2503), ตูวาลู (พ.ศ. 2521) และปาเลา (พ.ศ. 2537)

อเล็กซานเดอร์มหาราช

วันก่อนหน้านี้: 30 กันยายน29 กันยายน28 กันยายน

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


2 ตุลาคม: วันประกาศเอกราชใน กินี (พ.ศ. 2501)

ชาก การ์ติเยร์

วันก่อนหน้านี้: 1 ตุลาคม30 กันยายน29 กันยายน

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


3 ตุลาคม: วันรวมชาติเยอรมัน; วันเอกราชในอิรัก (พ.ศ. 2475)

หน่วยปฏิบัติการเรนเจอร์ในการรบที่โมกาดิชู เป็นภาพเดียวที่เก็บได้จากการรบภาคพื้นดิน

วันก่อนหน้านี้: 2 ตุลาคม1 ตุลาคม30 กันยายน

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


4 ตุลาคม: วันสัตว์โลก; วันประกาศเอกราชในเลโซโท (พ.ศ. 2509)

ดาวเทียมสปุตนิก 1

วันก่อนหน้านี้: 3 ตุลาคม2 ตุลาคม1 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


5 ตุลาคม: วันสาธารณรัฐในโปรตุเกส (พ.ศ. 2453)

จิตรกรรมการเดินขบวนแห่งแวร์ซายของสตรี ไม่ทราบชื่อศิลปิน

วันก่อนหน้านี้: 4 ตุลาคม - 3 ตุลาคม - 2 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


6 ตุลาคม:

ประติมากรรมรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันก่อนหน้านี้: 5 ตุลาคม4 ตุลาคม3 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


7 ตุลาคม:

ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี

วันก่อนหน้านี้: 6 ตุลาคม5 ตุลาคม4 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


8 ตุลาคม:

มิตร ชัยบัญชา

วันก่อนหน้านี้: 7 ตุลาคม6 ตุลาคม5 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


9 ตุลาคม: วันเอกราชในยูกันดา (พ.ศ. 2505)

อนุสาวรีย์วอชิงตัน

วันก่อนหน้านี้: 8 ตุลาคม7 ตุลาคม6 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


10 ตุลาคม: วันชาติในฟิจิ (พ.ศ. 2513) และไต้หวัน (พ.ศ. 2454)

ยุทธการตูร์

วันก่อนหน้านี้: 9 ตุลาคม8 ตุลาคม7 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


11 ตุลาคม:

การปล่อยยานอะพอลโล 7

วันก่อนหน้านี้: 10 ตุลาคม9 ตุลาคม8 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


12 ตุลาคม: วันชาติในอิเควทอเรียลกินี (พ.ศ. 2511) และสเปน (พ.ศ. 2035); วันเด็กในประเทศบราซิล

เอดิธ คาเวล

วันก่อนหน้านี้: 11 ตุลาคม10 ตุลาคม9 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


13 ตุลาคม: วันตำรวจในประเทศไทย

ผู้นำคนงานเหมืองที่ติดอยู่ในเหมืองซันโคเซชูมือขึ้นหลังถูกช่วยเหลือคนมาเป็นคนสุดท้าย

วันก่อนหน้านี้: 12 ตุลาคม11 ตุลาคม10 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


14 ตุลาคม: วันครูในโปแลนด์; วันประชาธิปไตยในไทย

ชัก เยเกอร์

วันก่อนหน้านี้: 13 ตุลาคม12 ตุลาคม11 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


15 ตุลาคม: วันครูในบราซิล

แบบจำลองยานเสินโจว

วันก่อนหน้านี้: 14 ตุลาคม13 ตุลาคม12 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


16 ตุลาคม:

มารี อองตัวเนต

วันก่อนหน้านี้: 15 ตุลาคม14 ตุลาคม13 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


17 ตุลาคม: วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ

โยฮันเนส เคปเลอร์

วันก่อนหน้านี้: 16 ตุลาคม15 ตุลาคม14 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


18 ตุลาคม:

เฮอร์แมน เมลวิลล์

วันก่อนหน้านี้: 17 ตุลาคม16 ตุลาคม15 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


19 ตุลาคม: วันรัฐธรรมนูญในนีอูเอ (พ.ศ. 2517); วันเทคโนโลยีในไทย

มักซ์ พลังค์

ดูเพิ่ม: 18 ตุลาคม19 ตุลาคม20 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


20 ตุลาคม:

โรงอุปรากรซิดนีย์

วันก่อนหน้านี้: 19 ตุลาคม18 ตุลาคม17 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


21 ตุลาคม:

ฟรอเรนซ์ ไนติงเกล

วันก่อนหน้านี้: 20 ตุลาคม19 ตุลาคม18 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


22 ตุลาคม:

ฌ็อง-ปอล ซาทร์

วันก่อนหน้านี้: 21 ตุลาคม20 ตุลาคม19 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


23 ตุลาคม: วันชาติในฮังการี (พ.ศ. 2499); วันปิยมหาราชในไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันก่อนหน้านี้: 22 ตุลาคม21 ตุลาคม20 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


24 ตุลาคม: วันสหประชาชาติ; วันเอกราชในแซมเบีย (พ.ศ. 2507)

การให้สัตยาบันในสนธิสัญญามึนสเตอร์

วันก่อนหน้านี้: 23 ตุลาคม22 ตุลาคม21 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


25 ตุลาคม: วันสาธารณรัฐในคาซัคสถาน (พ.ศ. 2533); วันการคืนดินแดนในไต้หวัน; วันกองทัพในโรมาเนีย

พระเจ้าอฟอนโซที่ 1 แห่งโปรตุเกส

วันก่อนหน้านี้: 24 ตุลาคม - 23 ตุลาคม - 22 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


26 ตุลาคม: วันชาติในออสเตรีย (พ.ศ. 2498)

ปัก จุง ฮี ถ่ายเมื่อปี 2507

วันก่อนหน้านี้: 25 ตุลาคม24 ตุลาคม23 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


27 ตุลาคม: วันประกาศเอกราชในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (พ.ศ. 2522) และเติร์กเมนิสถาน (พ.ศ. 2534)

จรวดแซตเทิร์น 1

วันก่อนหน้านี้: 26 ตุลาคม25 ตุลาคม24 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


28 ตุลาคม:

กริสตินา เฟรนันเดซ เด กีร์ชเนร์

วันก่อนหน้านี้: 27 ตุลาคม26 ตุลาคม25 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


29 ตุลาคม: วันสาธารณรัฐในตุรกี

โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท

วันก่อนหน้านี้: 28 ตุลาคม27 ตุลาคม26 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


30 ตุลาคม:

สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ

วันก่อนหน้านี้: 29 ตุลาคม28 ตุลาคม27 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


31 ตุลาคม: วันฮาโลวีน; วันปฏิรูปศาสนาในนิกายโปรแตสแตนต์

รูปปั้นครึ่งตัวของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 4 คน ณ ภูเขารัชมอร์

วันก่อนหน้านี้: 30 ตุลาคม29 ตุลาคม28 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม