การประชุมใหญ่ชั่ง ตวง วัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การประชุมใหญ่ชั่ง ตวง วัด (อังกฤษ: General Conference on Weights and Measures; ฝรั่งเศส: Conférence générale des poids et mesures, ย่อ: CGPM) เป็นหนึ่งในสามองค์การซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI) ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาสนธิสัญญาเมตริก ค.ศ. 1875 การประชุมจัดขึ้นในแซฟวร์ ชานกรุงปารีส ทุกสี่ถึงหกปี การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจาก 52 รัฐสมาชิก และสมาชิกสมทบอื่นอีก 26 คน