พ.ศ. 2527

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ 1984 (แก้ความกำกวม)
พุทธศตวรรษที่ 252627
คริสต์ศตวรรษที่ 192021
ปี: 2524 2525 2526 - พ.ศ. 2527 - 2528 2529 2530
พ.ศ. 2527 ในปฏิทินอื่น ๆ
ปฏิทินสุริยคติไทย 2527
 - รัตนโกสินทรศก 203
 - ปีนักษัตร ชวด
 - พุทธศักราช 2528
ปฏิทินเกรกอเรียน ค.ศ. 1984 (MCMLXXXIV)
ปฏิทินเกาหลี 4317
ปฏิทินคอปติก 1700 – 1701
จุลศักราช 1346
ปฏิทินจูเลียน เกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินญี่ปุ่น ปีโชวะที่ 59 (昭和59年)
ปฏิทินบาไฮ 140 – 141
มหาศักราช 1906
อับ อูรเบ กอนดิตา 2737
ปฏิทินอาร์เมเนีย 1433 (ԹՎ ՌՆԼԳ)
ปฏิทินเอธิโอเปีย 1976 – 1977
ฮิจญ์เราะหฺศักราช 1404 – 1405
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต 2039 – 2040
 - ศกสมวัต 1906 – 1907
 - กลียุค 5085 – 5086
ปฏิทินฮีบรู 5744 – 5745
    

พุทธศักราช 2527 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1984 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน

ผู้นำ[แก้]

เหตุการณ์[แก้]

มกราคม[แก้]

กุมภาพันธ์[แก้]

มีนาคม[แก้]

เมษายน[แก้]

พฤษภาคม[แก้]

มิถุนายน[แก้]

กรกฎาคม[แก้]

สิงหาคม[แก้]

กันยายน[แก้]

ตุลาคม[แก้]

พฤศจิกายน[แก้]

ธันวาคม[แก้]

ไม่ทราบวัน[แก้]

วันเกิด[แก้]

วันถึงแก่กรรม[แก้]

รางวัล[แก้]

รางวัลโนเบล[แก้]