วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/3 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

3 ตุลาคม: วันรวมชาติเยอรมัน; วันเอกราชในอิรัก (พ.ศ. 2475)

หน่วยปฏิบัติการเรนเจอร์ในการรบที่โมกาดิชู เป็นภาพเดียวที่เก็บได้จากการรบภาคพื้นดิน

วันก่อนหน้านี้: 2 ตุลาคม1 ตุลาคม30 กันยายน

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม