วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/20 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

20 ตุลาคม:

โรงอุปรากรซิดนีย์

วันก่อนหน้านี้: 19 ตุลาคม18 ตุลาคม17 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม