วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/23 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

23 ตุลาคม: วันชาติในฮังการี (พ.ศ. 2499); วันปิยมหาราชในไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันก่อนหน้านี้: 22 ตุลาคม21 ตุลาคม20 ตุลาคม

จดหมายเหตุเดือนตุลาคม