อักษรอาร์มีเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อักษรอาร์เมเนีย)

อักษรอาร์มีเนียใช้เขียนภาษาอาร์มีเนีย เมสรอพ แมชทอทส์ เป็นผู้ประดิษฐ์ในช่วง พ.ศ. 947 - 949 ต้นแบบของอักษรอาร์มีเนียมีหลายชนิดเช่น อักษรปะห์ลาวี อักษรซีเรียค และอักษรฟินิเชีย ในระหว่าง พ.ศ. 2300 – 2493 มีหนังสือกว่า 2,000 เล่มที่เขียนด้วยภาษาตุรกีและใช้อักษรอาร์มีเนีย และยังใช้เขียนภาษานอกกลุ่มอาร์มีเนีย เช่นภาษาตุรกีออตโตมันด้วย อักษรนี้มี 2 แบบคือแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ทั้ง 2 แบบรูปอักษรเหมือนกันแต่การออกเสียงต่างกัน

อักษรอาร์มีเนียตัวใหญ่ อักษรอาร์มีเนียตัวเล็ก ชื่ออักษร
Ա ա Ayb
Բ բ Ben
Գ գ Gim
Դ դ Da
Ե ե Ech
Զ զ Za
Է է Eh
Ը ը Et
Թ թ To
Ժ ժ Zhe
Ի ի Ini
Լ լ Liwn
Խ խ Xeh
Ծ ծ Ca
Կ կ Ken
Հ հ Ho
Ձ ձ Ja
Ղ ղ Ghad
Ճ ճ Cheh
Մ մ Men
Յ յ Yi
Ն ն Now
Շ շ Sha
Ո ո Vo
Չ չ Cha
Պ պ Peh
Ջ ջ Jheh
Ռ ռ Ra
Ս ս Seh
Վ վ Vew
Տ տ Twin
Ր ր Reh
Ց ց Co
Ւ ւ֊ Yiwn
Փ փ Fiwr
Ք ք Keh
Օ օ Oh
Ֆ ֆ Feh

ยูนิโคด[แก้]

อักษรอาร์มีเนียมีช่วงหลักอยู่ที่ U+0530-U+058F และมีรูปแบบอักษรรวมอีกห้าตัวที่ U+FB13-U+FB17

อาร์มีเนีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+053x   Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
U+054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
U+055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ     ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
U+056x   ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
U+057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
U+058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և   ։ ֊         ֏


รูปแบบนำเสนอเชิงอักษร
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FB0x                  
U+FB1x                
U+FB2x
U+FB3x      
U+FB4x    


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]