อักษรอาร์มีเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อักษรอาร์มีเนียใช้เขียนภาษาอาร์มีเนีย เมสรอพ แมชทอทส์ เป็นผู้ประดิษฐ์ในช่วง พ.ศ. 947 - 949 ต้นแบบของอักษรอาร์มีเนียมีหลายชนิดเช่น อักษรปะห์ลาวี อักษรซีเรียค และอักษรฟินิเชีย ในระหว่าง พ.ศ. 2300 – 2493 มีหนังสือกว่า 2,000 เล่มที่เขียนด้วยภาษาตุรกีและใช้อักษรอาร์มีเนีย และยังใช้เขียนภาษานอกกลุ่มอาร์มีเนีย เช่นภาษาตุรกีออตโตมันด้วย อักษรนี้มี 2 แบบคือแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ทั้ง 2 แบบรูปอักษรเหมือนกันแต่การออกเสียงต่างกัน

อักษรอาร์มีเนียตัวใหญ่ อักษรอาร์มีเนียตัวเล็ก ชื่ออักษร ถอดเสียงโรมัน ถอดเสียงไทย
Ա ա Ayb a อา
Բ բ Ben b
Գ գ Gim g ก (ก้อง)
Դ դ Da d
Ե ե Ech ye เย
Զ զ Za z ซ (ก้อง)
Է է Eh e เอ
Ը ը Et ë เออ
Թ թ To t'
Ժ ժ Zhe zh ฌ (ส ลิ้นแตะหลังปุ่มเหงือก ก้อง)
Ի ի Ini i อี
Լ լ Liwn l
Խ խ Xeh kh ฅ (กดเพดาลลงกั้นลม)
Ծ ծ Ca c/ts จ (ลิ้นแตะฟันล่าง)
Կ կ Ken k
Հ հ Ho h
Ձ ձ Ja j/dz จ (ลิ้นแตะฟันล่าง ก้อง)
Ղ ղ Ghad gh ฆ (กดเพดาลกั้นลม ก้อง)
Ճ ճ Cheh č/ch
Մ մ Men m
Յ յ Yi y
Ն ն Now n
Շ շ Sha sh ฌ (ส ลิ้นแตะหลังปุ่มเหงือก)
Ո ո Vo wo/vo โว
Չ չ Cha č'/ch'
Պ պ Peh p
Ջ ջ Jheh ǰ/jh จ (ก้อง)
Ռ ռ Ra rr
Ս ս Seh s
Վ վ Vew v ฟ (ก้อง)
Տ տ Twin t
Ր ր Reh r ร (ไม่กระดกลิ้น)
Ց ց Co c'/ts' ช (ลิ้นแตะฟันล่าง)
Ւ ւ֊ Yiwn w
Փ փ Fiwr p'
Ք ք Keh k'
Օ օ Oh o โอ
Ֆ ֆ Feh f

ยูนิโคด[แก้]

อักษรอาร์มีเนียมีช่วงหลักอยู่ที่ U+0530-U+058F และมีรูปแบบอักษรรวมอีกห้าตัวที่ U+FB13-U+FB17

อาร์มีเนีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+053x   Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
U+054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
U+055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ     ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
U+056x   ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
U+057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
U+058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և   ։ ֊         ֏


รูปแบบนำเสนอเชิงอักษร
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FB0x                  
U+FB1x                
U+FB2x
U+FB3x      
U+FB4x    


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]