วัดหน้าพระธาตุ (จังหวัดชลบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหน้าพระธาตุ
Map
ที่ตั้งตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริเวณวัดหน้าพระธาตุเป็นที่ตั้งของเมืองพระรถ เมืองโบราณสมัยทวารวดีและเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ทางด้านตะวันตกของถนน พื้นที่ภายในเมืองส่วนใหญ่กลายเป็นไร่นาไปแล้ว โคกเนินใหญ่ตรงกลางเมืองปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและวัดหน้าพระธาตุ[1]

บริเวณโบราณสถาน มีฐานก่อด้วยอิฐรูปสี่เหลี่ยม ได้มีการสร้างเจดีย์บนฐาน[2] โบราณวัตถุบนกุฏิเจ้าอาวาส ได้แก่ พระพุทธรูปหินทรายสีเขียว แท่นหินบดยา ภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินธรรมดา แบบเนื้อดินหยาบเนื้อแกร่ง ชิ้นส่วนประติมากรรม ได้แก่ แท่นประดิษฐานวางรูปเคารพศิลาแลง แท่นโยนิรูปไข่หินทรายสีเขียว เศษซากโบราณวัตถุอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ศาลาใหญ่ ในลานวัด[3]

วัดหน้าพระธาตุตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2247 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 มีพระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.3 เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. "วัดหน้าพระธาตุ" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2565. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/
  2. "วัดหน้าพระธาตุ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. สุจิตต์ วงษ์เทศ. "ของดีมีอยู่ ที่วัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม อ.ชลบุรี". มติชน.
  4. "วัดหน้าพระธาตุ". พระสังฆาธิการ.