วัดประชุมคงคา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดประชุมคงคา นามวัดที่ประชาชนนิเรียก วัดโรงโป๊ะ เจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (จรินทร์ วิจิตตโก)

ประวัติความเป็นมาของวัดจากการบอกเล่า วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล ชาวบ้านมีอาชีพทำการประมง ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ไหนไม่มีใครทราบ วัดนี้มีบ่อน้ำจีด ชาวบ้านที่อยู่ตามชายทะเลได้มาตักเอาน้ำไปดื่มกิน จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดประชุมคงคา [1]

อ้างอิง[แก้]

  1. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล. (ม.ป.ท.).  ประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง.