วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่ออังกฤษCollege of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RCIM)
ที่อยู่ศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม
วันก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ผู้อำนวยการ (เทียบเท่าคณบดี)รพี ม่วงนนท์
สีประจำคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์rcim.rmutr.ac.th
เฟซบุ๊ก/facebook.com/rcim.rmutr

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (อังกฤษ: College of Innovation Management) เป็นวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้บริการทางวิชาการ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A) ต่อมาในปี 2556 วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A&D.P.A.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกันระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก โดยรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A) ระยะการศึกษา 1 ปีครึ่ง (3 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน) และเมื่อหลังจาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรของวิทยาลัยแล้ว นึกศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A) ได้ทันที โดยใช้เวลาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 2 ปี (4 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน)และในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร ใช้เวลาการศึกษา 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ผู้อำนวยการ[แก้]

หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.)
  ** การจัดการทั่วไป Management
  ** การบัญชี  Accounting
  ** การตลาด  Marketing
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(บธ.ด.) Doctor of Business Administration (D.B.A.)
  ** กลุ่มวิชาบัญชี
  ** กลุ่มวิชาการจัดการ
  ** กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  ** กลุ่มวิชาการตลาด
  ** กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ** กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม
  ** กลุ่มวิชาการเงิน
  ** กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) Doctor of Pulic Administration (D.P.A.)

ปริญญาโท ควบ ปริญญาเอก[แก้]

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ม. และ รป.ด.) Master and Doctor of Public Administration (M.P.A. & D.P.A.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]