เทศบาลเมืองชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ตราประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ตราประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองชัยภูมิ
ชื่อภาษาอังกฤษ Chaiyaphum City
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3699
ประชากร 37,043 คน (พ.ศ. 2557 (พฤษภาคม))
พื้นที่ 30.78 ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ (+66) 0 4481 7642-3
โทรสาร (+66) 0 4482 2484
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดตั้งตามราชกิจจานุเบกษา[1] เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ตั้งอยู่ห่างจากลำน้ำชีไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่เขตเทศบาลเดิม 2.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,800 ไร่ มีบ้านเรือนปลูกสร้างประมาณ 7,000 หลังคาเรือน ประชากร 24,000 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการขยายขอบเขตเทศบาลออกไป มีเนื้อที่ 30.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,237 ไร่ เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า " สังคมดี มีโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการทางการเมือง เฟื่องฟูเศรษฐกิจปราศจากมลพิษ ทุกชีวิต เขียวขจี"

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิหลังใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างจากงบประมาณรายได้ของเทศบาล และได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เปิดให้บริการในชั้นต่าง ๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 งานทะเบียนราษฎร กองคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน ชั้นที่ 2 ห้องทำงานนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และห้องประชุมเล็ก ชั้นที่ 3 กองการศึกษา ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมใหญ่ ห้องเอนกประสงค์ ห้องรับรอง และงานตรวจสอบภายใน

การบริหาร[แก้]

เทศบาลเมืองชัยภูมิประกอบด้วยสภาเทศบาล (ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกเทศมนตรี (ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

  • สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นที่เรียกว่า "เทศบัญญัติ" ซึ่งเป็นกฎหมายใช้ในเขตเทศบาลและมีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดจะทำหน้าที่เป็นประะานสภาเทศบาลหนึ่งคน เป็นรองประธานสภาเทศบาลอีกคนหนึ่ง
  • นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.5
(97.7)
39.3
(102.7)
40.3
(104.5)
42.6
(108.7)
40.2
(104.4)
37.8
(100)
37.7
(99.9)
36.6
(97.9)
35.7
(96.3)
35.4
(95.7)
35.0
(95)
35.5
(95.9)
42.6
(108.7)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.2
(86.4)
32.7
(90.9)
35.1
(95.2)
36.0
(96.8)
34.2
(93.6)
32.7
(90.9)
32.3
(90.1)
31.8
(89.2)
31.2
(88.2)
30.9
(87.6)
30.0
(86)
29.2
(84.6)
32.19
(89.95)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 24.1
(75.4)
26.6
(79.9)
28.9
(84)
30.0
(86)
29.1
(84.4)
28.4
(83.1)
28.0
(82.4)
27.6
(81.7)
27.1
(80.8)
27.0
(80.6)
25.6
(78.1)
23.7
(74.7)
27.18
(80.92)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 17.5
(63.5)
20.2
(68.4)
22.6
(72.7)
24.3
(75.7)
24.6
(76.3)
24.4
(75.9)
24.1
(75.4)
23.8
(74.8)
23.6
(74.5)
23.2
(73.8)
20.8
(69.4)
17.8
(64)
22.24
(72.04)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 7.0
(44.6)
11.5
(52.7)
12.3
(54.1)
17.8
(64)
20.0
(68)
21.3
(70.3)
20.4
(68.7)
20.5
(68.9)
21.0
(69.8)
18.0
(64.4)
10.4
(50.7)
8.2
(46.8)
7
(44.6)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 3
(0.12)
20
(0.79)
42
(1.65)
87
(3.43)
154
(6.06)
142
(5.59)
134
(5.28)
130
(5.12)
271
(10.67)
146
(5.75)
20
(0.79)
4
(0.16)
1,153
(45.39)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 1 3 6 11 9 10 12 16 8 2 1 80
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เล่มที่ ๕๓ หน้าที่ ๘๑๙-๘๒๓
  2. "Climate Normals for Chaiyaphum". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 4 February 2013.