เทศบาลเมืองปรกฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตราประจำเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตราประจำเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองปรกฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Prok Fa Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 14,254 คน
พื้นที่ 182.06 ตร.กม.
ความหนาแน่น 78.29 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 1 ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ (+66) 0 3816 6241-2
โทรสาร (+66) 0 3816 6320
เว็บไซต์ prokfacity.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือ เมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 48 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เดิมเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 อนึ่ง ในการยกฐานะเป็นเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจาก "เกาะจันทร์" เป็น "ปรกฟ้า" ตามชื่อบ้านปรกฟ้า (หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์) ซึ่งเป็นหมู่บ้านสำคัญในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำกับเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ (บริเวณตัวอำเภอเกาะจันทร์) ที่มีอยู่แต่เดิม

เนื้อที่และอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้


แผนที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย คือ คลองหลวง มีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านสระตาพรหม

ประชากร[แก้]

เมืองปรกฟ้ามีประชากรทั้งสิ้น 14,254 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การค้าขายจะทำกันเล็กน้อยภายในครอบครัว เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเกาะจันทร์ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอื่น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]