เทศบาลเมืองหนองปรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองปรือ
ตราประจำเทศบาลเมืองหนองปรือ
ตราประจำเทศบาลเมืองหนองปรือ
หลวงพ่อโตคู่บ้าน หลวงพ่อช้างคู่เมือง ลือเลื่องพระเจ้าตาก หลายหลากวัฒนธรรม งามล้ำบุญกองข้าว เรือยาวมาบประชัน แข่งขันวิ่งควาย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองหนองปรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ Nong Prue Town
นายกเทศมนตรี นายมาย ไชยนิตย์
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 62,219 คน
พื้นที่ 45.54 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,366.25 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง 111 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (+66) 0 3824 9820, 0 3824 9843
โทรสาร (+66) 0 3873 4934-5
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ (เฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2549[1]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

1.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๑ 2.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่นภาวะยากลำบาก ประจำปี ๒๕๕๑ 3.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๑ 4.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๒ 5.รางวัลองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านสตรีและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๓ 6.รางวัลชมเชย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวาน เสริมสร้างเด็กประจำ ๒๕๕๑ 7.รางวัลบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๒ 8. รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

พื้นที่[แก้]

- พื้นที่พักอาศัย 27,645-0-0 ไร่

- พื้นที่พาณิชยกรรม 494 ไร่

- พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ 61-0-73 ไร่

- สวนสาธารณะ/นันทนาการ 68 ไร่

- พื้นที่เกษตรกรรม 7,863 ไร่

- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 87-3-27 ไร่

- พื้นที่ว่าง 7,180 ไร่


ด้านสังคม[แก้]

- ชุมชน จำนวน 43 ชุมชน - จำนวนบ้าน 61,432 หลังคาเรือน - จำนวนประชากรในชุมชน 71,432 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เมืองหนองปรือ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมามีอาชีพค้าขายและทำการเกษตรกรรมจำนวนน้อยประมาณร้อยละ 7 มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มมวลชนดูแลประสานงาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำแข็ง โรงงานคอนกรีต และธุรกิจโครงการบ้านอยู่อาศัยประมาณ 40 โครงการ

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด วัด จำนวน 7 วัด ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มัสยิด จำนวน 8 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ หมู่บ้านช้างพัทยา สนามฝึกบินเครื่องร่อน การแสดงโชว์งู สวนป่าพนารักษ์ รวมทั้งมีงานประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ งานวันกองข้าวในงานสงกรานต์ และการแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ที่จัดเป็นประจำทุกปี


ผู้เขียน::เอกสิทธิ์ สร้อยสกุล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]