เทศบาลเมืองอ่างศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ตราประจำเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ตราประจำเทศบาลเมืองอ่างศิลา
สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก
ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว
ตลาดเก่านับร้อยปี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองอ่างศิลา
ชื่อภาษาอังกฤษ Ang Sila Town Municipality
นายกเทศมนตรี นายทวีป กรณียกิจ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 30,538 คน
พื้นที่ 18.60 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,641.83 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ (+66) 0 3814 2100
เว็บไซต์ angsilacity.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือ อ่างศิลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีชื่อเสียงด้านการทำครกหินและผลิตภัณฑ์จากทะเลตากแห้ง ปัจจุบันเป็นมีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอ่างศิลาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาก่อตั้งจากการที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าสมควรยกฐานะท้องถิ่นตำบลอ่างศิลาและตำบลบ้านปึกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลเสม็ด และบางส่วนของตำบลห้วยกะปิ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งใหม่มีชื่อว่า สุขาภิบาลอ่างศิลา โดยมีการเปลี่ยนแปลงฐานะครั้งแรกจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลอ่างศิลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และครั้งล่าสุดจากเทศบาลตำบลเป็น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาอยู่ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองชลบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีอาณาเขตการปกครอง 18.60 ตารางกิโลเมตร ใน 4 ตำบล ได้แก่

  1. ตำบลอ่างศิลา (หมู่ 1-5) ประชากร 5,526 คน
  2. ตำบลบ้านปึก (หมู่ 1-7) ประชากร 7,030 คน
  3. ตำบลเสม็ด (หมู่ 3-8) ประชากร 10,835 คน
  4. ตำบลห้วยกะปิ (หมู่ 4-5) ประชากร 7,147 คน

อาณาเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา[แก้]

อ่างศิลามองจากเขาสามมุก

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลามีประชากรทั้งสิ้น 30,538 คน ประกอบด้วย 16,647 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,642 คนต่อตารางกิโลเมตร

ลักษณะโดยทั่วไปของประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางการเกษตร ให้บริการพาณิชยการ บริการสังคม เกษตรกรรมด้านการประมง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 5,000 บาท/คน/เดือน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกษตรกรรมชายฝั่งทะเล โดยจะทำการประมงเป็นส่วนใหญ่

ศาสนา[แก้]

  • ศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล วัด จำนวน 5 แห่ง
  • ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มัสยิด จำนวน - แห่ง
  • ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

  • ชายหาดอ่างศิลาและสะพานปลาอ่างศิลา

จะมีสินค้าท้องถิ่นและอาหารทะเลจำหน่าย โดยมีสินค้าที่สำคัญคือ ครกหินและการแกะสลักหินเป็นรูปต่างๆ และสะพานปลาอ่างศิลาซึ่งเดิมเรียกว่าสะพานหิน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ในเวลาเช้ามืดจะมีเรือประมงมาเทียบท่าที่สะพานปลาเพื่อขึ้นอาหารทะเลและจำหน่ายที่บริเวณสะพานปลาและส่งไปจำหน่ายทั่วไปตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา

  • ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เดิมสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบนเนื้อที่ 200 ตารางวา ต่อมาศิษยานุศิษย์ พ่อค้า และประชาชนที่เคารพเลื่อมใส ร่วมบริจาคทุนสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 4 ปี บนเนื้อที่ 4 ไร่ และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์ และประทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม โดยมีการขยายอาคารและเนื้อที่ประกอบด้วยอาคารหลัก จำนวน 3 หลัง และหอฟ้าดิน จำนวน 1 หลัง สถานที่ตั้ง 1/13 หมู่ที่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°20′11″N 100°55′40″E / 13.336389°N 100.927778°E / 13.336389; 100.927778