เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองแม่ฮ่องสอน
ชื่อภาษาอังกฤษ Mae Hong Son Town Municipality
นายกเทศมนตรี นายปกรณ์ จีนาคำ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 6,403 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 6 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,067 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบำรุง
ตำบลจองคำ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์ http://www.mmhs.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ไทใหญ่: ထဵတ်းသႃးၿၢၼ်းမူိင်းႄမႈႁ့င်ႈသ့ၼ်) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะจากตำบลจองคำ ตำบลม่วยต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2479 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 สมัยนายกรัฐมนตรี พ.อ.พหลพลพยุหเสนา มาตรา 3 ให้จัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเขตที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ขึ้นเป็นเมือง มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีนามว่า " เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน " เดิมมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรและได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 37.5
(99.5)
37.7
(99.9)
40.0
(104)
42.6
(108.7)
41.5
(106.7)
39.4
(102.9)
38.1
(100.6)
36.8
(98.2)
36.2
(97.2)
36.2
(97.2)
35.2
(95.4)
33.8
(92.8)
42.6
(108.7)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.7
(85.5)
32.9
(91.2)
36.3
(97.3)
38.0
(100.4)
35.2
(95.4)
32.2
(90)
31.4
(88.5)
31.2
(88.2)
32.1
(89.8)
32.1
(89.8)
30.9
(87.6)
29.1
(84.4)
32.59
(90.67)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 20.0
(68)
21.9
(71.4)
26.0
(78.8)
29.6
(85.3)
28.4
(83.1)
27.0
(80.6)
26.5
(79.7)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
25.8
(78.4)
23.7
(74.7)
20.7
(69.3)
25.19
(77.35)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 13.9
(57)
14.0
(57.2)
17.4
(63.3)
22.3
(72.1)
23.7
(74.7)
23.7
(74.7)
23.5
(74.3)
23.3
(73.9)
23.0
(73.4)
21.9
(71.4)
19.2
(66.6)
15.6
(60.1)
20.13
(68.23)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 6.2
(43.2)
8.8
(47.8)
11.3
(52.3)
15.7
(60.3)
18.9
(66)
20.5
(68.9)
21.0
(69.8)
20.0
(68)
19.7
(67.5)
15.0
(59)
9.8
(49.6)
7.2
(45)
6.2
(43.2)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 8
(0.31)
2
(0.08)
5
(0.2)
50
(1.97)
180
(7.09)
185
(7.28)
213
(8.39)
252
(9.92)
199
(7.83)
115
(4.53)
37
(1.46)
15
(0.59)
1,261
(49.65)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 0 1 4 13 18 20 22 16 10 3 1 109
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[1]

เขตการปกครอง[แก้]

แบ่งออกเป็นชุมชนต่างๆ หรือป๊อก จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนป๊อกกลางเวียง
 • ชุมชนป๊อกกาดเก่า
 • ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์
 • ชุมชนป๊อกตะวันออก
 • ชุมชนป๊อกปางล้อ
 • ชุมชนป๊อกจองคำ

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 6,403 คน แยกเป็นชาย 3,186 คน หญิง 3,217 คน ความหนาแน่นของประชากร 1,067 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 4,020 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

ผู้คนในพื้นที่จะใช้จักรยานยนต์เป็นหลักรวมถึงการเดินเท้าและจักรยาน แต่สามารถเห็นรถยนต์ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ (ข้อมูลโดย พันธวัสส์ อรุณรุ่งเลิศ)

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนห้องสอนศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

อ้างอิง[แก้]

 1. "Climate Normals for Mae Hong Son". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 1 February 2013.