เทศบาลเมืองแม่เหียะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°44′41″N 98°57′4″E / 18.74472°N 98.95111°E / 18.74472; 98.95111

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ดอยคำพันสี่ร้อยปี ประเพณีเลี้ยงดง สรงน้ำพระธาตุ ถิ่นปราชญ์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินขอ น้ำแม่เหียะหล่อชีวี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองแม่เหียะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mae Hia Town
นายกเทศมนตรี ธนวัฒน์ ยอดใจ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 17,775 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 24.4 ตร.กม.
ความหนาแน่น 728.48 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองแม่เหียะ
โทรศัพท์ (+66) 053276491
เว็บไซต์ www.maehia.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นเขตหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหียะทั้งตำบล เมืองแม่เหียะมีแปลงทดลองและสาธิตทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิยมใช้เป็นสถานที่รับน้องของคณะฯ อีกทั้งพื้นที่จัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็อยู่ในเมืองแม่เหียะเช่นเดียวกัน

ประวัติ[แก้]

เมืองแม่เหียะ เดิมเป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลแม่เหียะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นผลให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่เหียะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 95 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะถือเป็นหนึ่งในองค์การบริหาร ส่วนตำบล 617 แห่ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศครั้งแรก[1] ปี พ.ศ. 2554 จากการที่เทศบาลตำบลแม่เหียะ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สภาเทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้มีมติให้ส่งเรื่องยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไปยังรัฐสภา ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีตราประจำเทศบาล[2] เป็นรูปวงกลม ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร "เทศบาลตำบลแม่เหียะ" และขอบล่างมีอักษร "จังหวัดเชียงใหม่" ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

 • วัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงเป็นวัดที่ชาวตำบลแม่เหียะให้ความเคารพนับถือ และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่เหียะ
 • กระเบื้องดินขอ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของตำบล
 • รัศมีที่เปล่งออกจากวัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงความศรัทธาของชาวตำบลแม่เหียะ ที่ยึดมั่นในศาสนา
 • รวงข้าว แสดงถึงความสมบูรณ์ของการเกษตร การเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบล

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลาดเชิงเขา ที่เนิน สลับกับพื้นที่ค่อนข้างราบ มีเทือกเขาดอยสุเทพผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 300 เมตร โดยพื้นที่ลาดจะลาดจากทิศเหนือไปทิศใต้และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก[1] แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่เหียะและคลองชลประทาน

อาณาเขต[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีอาณาเขตติดต่อ 5 ตำบลใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่[1]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลแม่เหียะแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน[3] ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านตำหนัก
 2. หมู่ 2 บ้านอุโบสถ
 3. หมู่ 3 บ้านป่าจี้
 4. หมู่ 4 บ้านท่าข้าม
 5. หมู่ 5 บ้านดอนปิน
 6. หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี
 7. หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่
 8. หมู่ 8 บ้านวรุณนิเวศน์
 9. หมู่ 9 บ้านไทยสมุทร
 10. หมู่ 10 บ้านป่าเป้า ,บ้านแกรนด์วิว

การคมนาคม[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่

ประชากร[แก้]

ปัจจุบัน ตำบลแม่เหียะมีประชากรทั้งหมด 17,775 คน แบ่งเป็น ชาย 8,088 คน หญิง 9,687 คน[4]

ประชากรตำบลแม่เหียะแบ่งตามปี
2537 2540 2543 2546 2549 2552 2554
9,997 12,859 13,989 15,039 16,021 17,033 17,775
อ้างอิง: [5]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดสิริมังคลาจารย์
หอคำหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ศาสนสถาน[แก้]

 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดสิริมังคลาจารย์ (วัดตำหนักสวนขวัญ)
 • วัดท่าข้าม
 • วัดอุโบสถ
 • วัดป่าจี้
 • วัดดอนปิน
 • วัดสวนพริก

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]