เทศบาลเมืองแม่เหียะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°44′41″N 98°57′4″E / 18.74472°N 98.95111°E / 18.74472; 98.95111

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ตราประจำเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ดอยคำพันสี่ร้อยปี ประเพณีเลี้ยงดง สรงน้ำพระธาตุ ถิ่นปราชญ์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินขอ น้ำแม่เหียะหล่อชีวี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองแม่เหียะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Mae Hia Town
นายกเทศมนตรี ธนวัฒน์ ยอดใจ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร

18,135 [1]

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 24.4 ตร.กม.
ความหนาแน่น 743.24 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองแม่เหียะ
โทรศัพท์ (+66) 053276491
เว็บไซต์ www.maehia.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นเขตหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหียะทั้งตำบล เมืองแม่เหียะมีแปลงทดลองและสาธิตทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิยมใช้เป็นสถานที่รับน้องของคณะฯ อีกทั้งพื้นที่จัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็อยู่ในเมืองแม่เหียะเช่นเดียวกัน

ประวัติ[แก้]

เมืองแม่เหียะ เดิมเป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลแม่เหียะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นผลให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่เหียะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 95 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะถือเป็นหนึ่งในองค์การบริหาร ส่วนตำบล 617 แห่ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศครั้งแรก[2] ปี พ.ศ. 2554 จากการที่เทศบาลตำบลแม่เหียะ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สภาเทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้มีมติให้ส่งเรื่องยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไปยังรัฐสภา ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลแม่เหียะจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีตราประจำเทศบาล[3] เป็นรูปวงกลม ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร "เทศบาลตำบลแม่เหียะ" และขอบล่างมีอักษร "จังหวัดเชียงใหม่" ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

 • วัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงเป็นวัดที่ชาวตำบลแม่เหียะให้ความเคารพนับถือ และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่เหียะ
 • กระเบื้องดินขอ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของตำบล
 • รัศมีที่เปล่งออกจากวัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงความศรัทธาของชาวตำบลแม่เหียะ ที่ยึดมั่นในศาสนา
 • รวงข้าว แสดงถึงความสมบูรณ์ของการเกษตร การเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบล

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลาดเชิงเขา ที่เนิน สลับกับพื้นที่ค่อนข้างราบ มีเทือกเขาดอยสุเทพผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 300 เมตร โดยพื้นที่ลาดจะลาดจากทิศเหนือไปทิศใต้และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก[2] แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่เหียะและคลองชลประทาน

อาณาเขต[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีอาณาเขตติดต่อ 5 ตำบลใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลแม่เหียะแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน[4] ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านตำหนัก
 2. หมู่ 2 บ้านอุโบสถ
 3. หมู่ 3 บ้านป่าจี้
 4. หมู่ 4 บ้านท่าข้าม
 5. หมู่ 5 บ้านดอนปิน
 6. หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี
 7. หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่
 8. หมู่ 8 บ้านวรุณนิเวศน์
 9. หมู่ 9 บ้านไทยสมุทร
 10. หมู่ 10 บ้านป่าเป้า ,บ้านแกรนด์วิว

การคมนาคม[แก้]

ตำบลแม่เหียะมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่

ประชากร[แก้]

ปัจจุบัน ตำบลแม่เหียะมีประชากรทั้งหมด 18,135 คน แบ่งเป็น ชาย 8,237 คน หญิง 9,898 คน[5]

ประชากรตำบลแม่เหียะแบ่งตามปี
2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555
9,997 12,859 13,989 15,039 16,021 17,033 18,135
อ้างอิง: [6]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดสิริมังคลาจารย์
หอคำหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ศาสนสถาน[แก้]

 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดสิริมังคลาจารย์ (วัดตำหนักสวนขวัญ)
 • วัดท่าข้าม
 • วัดอุโบสถ
 • วัดป่าจี้
 • วัดดอนปิน
 • วัดสวนพริก

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]