เทศบาลเมืองลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองลำพูน
เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัย วัดจามเทวี
เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัย วัดจามเทวี
ตราประจำเทศบาลเมืองลำพูน
ตราประจำเทศบาลเมืองลำพูน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองลำพูน
ชื่อภาษาอังกฤษ Lamphun Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 13,016 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 6 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,169 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ (+66) 0 5351 1013
โทรสาร (+66) 0 5351 1092
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองลำพูน

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479[1] โดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร

เขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ นั่นคือ เมืองหริภุญไชยในอดีต ซึ่งมีความรุ่งเรืองมากว่า 1,339 ปี และในปัจจุบันยังคงรักษาความเมืองโบราณไว้ได้มากพอสมควร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย

ประวัติ[แก้]

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตราประจำเทศบาล[แก้]

ตราประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำจังหวัด

เขตการปกครอง[แก้]

ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลในเมือง ภายในเทศบาลเมืองลำพูนแบ่งเป็น 17 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนไก่แก้ว
 2. ชุมชนช่างฆ้อง
 3. ชุมชนสันป่ายางหลวง
 4. ชุมชนหนองเส้ง
 5. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง
 6. ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม
 7. ชุมชนประตูลี้
 8. ชุมชนสันดอนรอม
 9. ชุมชนพระคงฤๅษี
 10. ชุมชนสวนดอก
 11. ชุมชนสันป่ายางหน่อม
 12. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 13. ชุมชนจามเทวี
 14. ชุมชนบ้านหลวย
 15. ชุมชนมหาวัน
 16. ชุมชนชัยมงคล
 17. ชุมชนศรีบุญเรือง

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 13,016 คน แยกเป็นชาย 5,982 คน หญิง 7,034 คน ความหนาแน่นของประชากร 2,169 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 6,414 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
 1. โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
 2. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
 3. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
 4. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 2. โรงเรียนจักรคำคณาทร
 3. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลำพูน

สถานประกอบการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]