เทศบาลเมืองเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเลย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองเลย
ชื่อภาษาอังกฤษ Loei Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 20,997 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 12.41 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,691 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ (+66) 0 4281 1140
โทรสาร (+66) 0 4281 4970

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองเลย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกุดป่องทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดเลย