เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตราประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตราประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองเมืองแกนพัฒนา
ชื่อภาษาอังกฤษ Mueang Kaen Phatthana Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 13,239 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 24 ตร.กม.
ความหนาแน่น 552 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ถนนชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ (+66) 0 5385 7360
โทรสาร (+66) 0 5347 9120
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอแม่แตง 8 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 107 สถาพพื้นที่โดยทั่วไปของตัวชุมชนเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แรกจัดตั้งมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา[1] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนาตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 จึงได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

เขตการปกครอง[แก้]

มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตำบล คือตำบลช่อแล รวม 6 หมู่บ้าน และตำบลอินทขิล รวม 10 หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ที่ 9) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 13,239 คน[2] แยกเป็นชาย 6,312 คน หญิง 6,927 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 552 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 5,272 หลังคาเรือน

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนามีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
 2. โรงเรียนบ้านปง
 3. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
 4. โรงเรียนวัดหนองออน
 5. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

การสาธารณสุข[แก้]

ภายในเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนามีสถานพยาบาลดังนี้

 1. สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
 2. คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]