เทศบาลเมืองคลองหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองคลองหลวง
คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองคลองหลวง
ชื่อภาษาอังกฤษ Khlong Luang Municipality
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1394
ประชากร 51,890 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 42.94 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,208.43 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ (+66) 0 2524 0360-1
เว็บไซต์ http://www.khlongluang.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2547[1]

ประวัติ[แก้]

สุขาภิบาลคลองหลวงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวงตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42.935 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,834.37 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล (บางส่วน) 18 หมู่บ้าน

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง (เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครรังสิต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองคลองหลวง มีทั้งหมด 54 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนเทพประทาน
 • ชุมชนซอยโรงเรียนบุญคุ้ม
 • ชุมชนผาไท-ผาเมือง
 • ชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน
 • ชุมชนร่มเย็น 1
 • ชุมชนพัฒนาเจริญรุ่ง
 • ชุมชนซอยศุภมิตร
 • ชุมชนซอยประธานพร
 • ชุมชนซอยเนรมิตร
 • ชุมชนมิตรแท้
 • ชุมชนซอยหงสกุล
 • ชุมชนซอยงามฉวี
 • ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง
 • ชุมชนซอยคุณพระ
 • ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์
 • ชุมชนซอยรัตนะ
 • ชุมชนหมู่ 7-8 พัฒนา
 • ชุมชนซอยศิริภาพ
 • ชุมชนหมู่บ้านฟ้าคลองหลวง
 • ชุมชนแปดไร่งามฉวี
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 1
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 2
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 3
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 4
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 5
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 6
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 7
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 8-9
 • ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 10
 • ชุมชนเทพประทาน หมู่ 16
 • ชุมชนปากทางไวท์เฮ้าส์
 • ชุมชนหมู่บ้านราชธานี
 • ชุมชนคุ้งผ้าพับ
 • ชุมชนคลองมะดัน
 • ชุมชนคลองหนึ่ง หมู่ 3
 • ชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์
 • ชุมชนสวนทองวิลล่า 10
 • ชุมชนหมู่บ้านประดู่แดง
 • ชุมชนหมู่ 2 พัฒนา
 • ชุมชนแก้วนิมิตรคลองสอง
 • ชุมชนพร้อมใจพัฒนา
 • ชุมชนวัดกล้าชอุ่ม
 • ชุมชนเคหะฟื้นนครคลองสอง
 • ชุมชนธนาลักษณ์วิลเลจ 2
 • ชุมชนวัดทับทิมแดง
 • ชุมชนบ้านบางหวาย หมู่ 7
 • ชุมชนคลองหลวงโฮมเพลส
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนหมู่ 5 ปทุมแลนด์
 • ชุมชนทองแท้
 • ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 2
 • ชุมชนท่าใหญ่พัฒนา หมู่ 7
 • ชุมชนซอยกวีวัฒนา
 • ชุมชนกฤษานคร 29

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ศาสนา[แก้]

 • ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 73.86 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดกล้าชอุ่ม และวัดทับทิมแดง
 • ศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด 2 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแก้วนิมิต และมัสยิดอัลอะลา
 • ศาสนาคริสต์ มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรแบ๊บติส

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6