เทศบาลเมืองนางรอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองนางรอง
ตราประจำเทศบาลเมืองนางรอง
ตราประจำเทศบาลเมืองนางรอง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองนางรอง
ชื่อภาษาอังกฤษ Nang Rong Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 21,366 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 20.768 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,028.79 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (+66) 0 4463 1660, 0 4463 2529
โทรสาร (+66) 0 4463 1660, 0 4463 2529
เว็บไซต์ nangrongmuni.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองนางรอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548[1]

อาณาเขต[แก้]

  • ทิศเหนือ จดเขตตำบลนางรอง และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  • ทิศใต้ จดเขตตำบลสะเดาและตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
  • ทิศตะวันออก จดเขตตำบลถนนหัก และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  • ทิศตะวันตก จดเขตตำบลหนองโบสถ์และตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 77 ง หน้า 9 วันที่ 7 กันยายน 2548