เทศบาลเมืองชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองชุมแพ
ตราประจำเทศบาลเมืองชุมแพ
ตราประจำเทศบาลเมืองชุมแพ
ชุมแพเมืองน่าอยู่ แลดูงามตา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข ทุกชุมชนเข็มแข็ง เป็นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำการศึกษา ก้าวหน้าประชาธิปไตย โปร่งใสการจัดการ ชาวบ้านมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจ ปลอดจากมลพิษ มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองชุมแพ
ชื่อภาษาอังกฤษ Chum Phae Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4096
ประชากร 31,616 คน (พ.ศ. 2555)

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองชุมแพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลชุมแพ ตำบลหนองไผ่ ตำบลไชยสอ

ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2548[1]

อ้างอิง[แก้]