เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองอำนาจเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Amnat Charoen Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 26,434 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 38 ตร.กม.
ความหนาแน่น 695 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบุ่ง ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดอำนาจเจริญ

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ดอกทองกวาวเหลือง ดอกไม้ประจำเมืองอำนาจเจริญ

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสุขาภิบาล อยู่ในอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม่ ให้อำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยผลของกฎหมายดังกล่าว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบุ่งบางส่วน จำนวน ๓๐ ชุมชน รวมพื้นที่ ๓๘ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดสะพานห้วยชัน ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศใต้ จดสะพานห้วยไร่ ตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศตะวันออก จดสะพานดอนหวาย ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศตะวันตก จดสะพานห้วยนาค ตำบลโนนโพธิ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสุขาภิบาล อยู่ในอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม่ ให้อำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล[แก้]

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

เป็นดวงตราที่บรรจุอยู่ภายในวงกลม ด้านบนเป็นรูปเป็นรูปพระมงคลมิ่งเมืองประทับบนดอกบัว เปล่งรัศมีแห่งธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีต้นตะเคียนหินพร้อมเทพพยดาปกปักรักษา

สภาพทั่วไป[แก้]

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๙๖ คน เป็นประชากรชาย ๑๒,๘๘๒ คน ประชากรหญิง ๑๓,๖๑๔ คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๘,๙๙๙ คน เป็นชาย ๙,๑๔๗ คน เป็นหญิง ๙,๘๕๒ คน (ที่มา  : งานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔))

ทรัพยากรโดยสังเขป[แก้]

ลักษณะการใช้ที่ดิน

๑) พื้นที่พักอาศัย ๒,๙๔๕.๕๒ ไร่

๒) พื้นที่เกษตรกรรม ๖๘,๙๑๐.๐๑ ไร่

๓) พื้นที่พานิชยกรรม ๔๐๕ ไร่

๔) พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ๑๖๙.๘๔ ไร่

๕) พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ๖๙๔.๑๓ ไร่

๖) พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ๓๓๓.๐๗ ไร่

๗) พื้นที่แม่น้ำ/ลำคลอง/อ่างเก็บน้ำ ๔,๘๓๐.๘๔ ไร่

๘) พื้นที่ถนน/ซอย ๓,๗๗๑.๘๑ ไร่

๙) พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ ๑๕๘.๑๙ ไร่

๑๐) พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าไม้ ๑๐,๕๓๕.๕ ไร่

ที่มา  : สำนักเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ศาสนา[แก้]

ศาสนา

๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีวัด จำนวน ๑๑ วัด

๒) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๕๑ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์ จำนวน ๓ แห่ง

๓) ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ ๐.๐๑ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

สถานที่ที่สำคัญในเขตเทศบาล[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล[แก้]

โรงแรมและที่พัก[แก้]

โรงแรมและที่พักที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีดังต่อไปนี้ คือ

โรงแรมฝ้ายขิตอำนาจ

โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล

โรงแรม ชิตสกนธ์รีสอร์ท

โรงแรมเลิศวิจิตร

โรงแรมบ้านอิงดาน

โรงแรมระเมียรดาว

โรงแรมซิกแซ็กบูติครีสอร์ทอำนาจเจริญ

โรงแรมอำนาจเจริญโฮเต็ล

โรงแรมนครินทร์

โรงแรมชิตสกนธ์รีสอร์ท

โรงแรมบ้านสวนฟ้าใส

โรงแรมสวนน้ำนันทรัตน์

โรงแรมฮอนไลน์อินรีสอร์ท

โรงแรมทะเลดาวรีสอร์ท

โรงแรมมิ่งเมืองแมนชั่น อำนาจเจริญ

โรงแรมสปายะอพาร์ตเมนท์

โรงแรมเดอะวันวิจเลจ

โรงแรมเฮือนสุขรีสอร์ท

โรงแรมชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์

โรงแรมเพ็ญพิศแมนชั่น อำนาจเจริญ

โรงแรม รับขวัญ รีสอร์ท

โรงแรม ฮอทไลน์ รีสอร์ท

โรงแรมรุ่งอรุณแมนชั่น

โรงแรมบ้านสวนราชา

โรงแรมบ้านสวนเปี่ยมสุข

โรงแรมมิ่งมงคล

โรงแรมลิตเติ้ลโฮม

โรงแรมแผ่นดินทองฟาร์ม ฟิชชิ่งปาร์ค

โรงแรมปานวิมานปาร์ควิว

โรงแรมซีวา

โรงแรมดวงรัตน์ การ์เด้นโอม

โรงแรมทะเลดาว รีสอร์ท

โรงแรมฟิชแลนด์ รีสอร์ท

โรงแรมลีลาวดีรีสอร์ท

โฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว

ครัวอาหารและอาหารท้องถิ่น[แก้]

ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ[แก้]

ครัวอาหารต้นอ้อ ลาบเป็ด

ครัวอาหารส้มตำนกน้อย

ครัวอาหารครัวโส

ครัวอาหารข้าวต้มคึกฤทธิ์

ร้านอาหารเพ็ญส้มตำไก่ย่าง

ครัวอาหารครัวทอง

ร้านอาหารข้าวต้มเฮียตี๋

ครัวอาหารเปลือกไม้

ครัวอาหารเบญจวรรณ

ร้านอาหารลาบเป็ดบายพาส

ครัวอาหารอิงธาร

ร้านอาหารคุณน้อยปลาเผา

ร้านอาหารส้มตำเรณู

ร้านอาหารโพนยางคำ

ครัวอาหารสกุลจันทร์

ร้านอาหารลาบไก่

ครัวอาหารครัวสน

ร้านอาหารน้องนาง

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ร้านกันเอง

ร้านตำนานซกเล็ก

ร้านอาหารตามสั่ง[แก้]

ร้านลีลาวดี

ร้านสมใจ

ร้านลิตเติ้ลโฮม

ครัวทองนพคุณ

ส.สตางค์วิว

ร้านสบาย

ร้านกีต้าร์

ร้านบานชื่น

ร้านต้นเตย

ร้านคุ้มใบตอง

มารวยบุพเฟ่

ข้าวต้มเจ๊ใหม่

ข้าวต้มหยก 1

ข้าวต้มหยก 2

ร้านคูณทวี

ร้านคู่ขวัญ

ร้านเนื้อย่างเกาหลีร้อยเอ็ด

ร้านเนื้อย่างนำโชค

ร้านเพชรลำภูเนื้อย่างเกาหลี

ร้านอาหารจานเดียว[แก้]

ร้านก๋วยจั๊บกุ้ง

ร้านขาหมูพระใหญ่

ข้าวมันไก่หน้าสวนมิ่งเมือง

ข้าวมันไก่อบ

ก๋วยเตี๋ยวยอดเฮง

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวกุดชุม

ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเปียก

ก๋วยเตี๋ยวเรือนครชัยศรี

ร้านหลักเมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ

ร้านอิ่มอร่อย

ร้านพี่หลวง

ร้านรวงข้าว

สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ[แก้]

ด้านเศรษฐกิจ[แก้]

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักสวนครัวอื่นๆ โดยมีย่านชุมชน หนาแน่น อยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง ถนนอรุณประเสริฐกับถนนชยางกูร เป็นย่านธุรกิจการค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ตลาดสด โรงแรม ธนาคาร รายได้ต่อหัวของประชากร ๒๙,๔๗๔ บาท / คน / ปี

การพานิชยกรรมและการบริการ

๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน ๖ แห่ง

ข. ตลาด ๓ แห่ง

ค. บริษัท ๘ แห่ง

ง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๘๗ แห่ง

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชยกรรม

ก. ตลาดสดเทศบาล ๒ แห่ง

ข. สถานธนานุบาล ๑ แห่ง

๓) สถานประกอบการด้านบริการ

ก. โรงแรม ๓ แห่ง

ข. ธนาคารพาณิชย์ ๙ แห่ง

ค. ภัตตาคาร - แห่ง

ง. ร้านอาหาร ๗๔ แห่ง

จ. โรงภาพยนตร์ - แห่ง

ฉ. ร้านอาหาร ๗๑ แห่ง

๔) การอุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม ขั้นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๓๒ แห่ง แรงงาน ๒,๕๖๒ คน เป็นชาย ๑,๙๘๑ คน หญิง ๖๔๔ คน

๕) การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ และอื่นๆ โดยมีประชากรประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประมาณ ๘,๐๐๐ คน

ที่มา  : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)


ด้านสังคม[แก้]

ชุมชน ๑) ชุมชนจำนวน ๓๑ ชุมชน จำนวนบ้าน ๙,๕๙๐ หลังคาเรือน จำนวนประชากรรวม ๒๖,๑๗๙

วัฒนธรรม[แก้]

ประเพณีท้องถิ่นสำคัญ คือ ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น งานบุญข้าวจี่ งานบุญเดือนสิบสอง ฯลฯ

การศึกษา[แก้]

๑) โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ มี ๗ โรงเรียน

๒) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๒ โรงเรียน

๓) โรงเรียนเอกชน ๒ โรงเรียน

กีฬานันทนาการ / พักผ่อน[แก้]

๑) สนามกีฬา ๑๒ แห่ง

๒) สนามบาสเก็ตบอล ๘ แห่ง

๓) สนามตะกร้อ ๓๐ แห่ง

๔) สวนสาธารณะ ๔ แห่ง

๕) ห้องสมุดประชาชน ๒ แห่ง

๖) สนามเด็กเล่น ๑๔ แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขนาด ๒๗๐ เตียง

๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๓ แห่ง


๓) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการทุกแห่ง ทุกสังกัด ในพื้นที่

- แพทย์ ๓๑ คน - นักวิชาการสาธารณสุข ๓ คน

- ทันตแพทย์ ๖ คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๗ คน

- เภสัชกร ๑๒ คน - นักโภชนาการ ๑ คน

- พยาบาลวิชาชีพ ๒๑๙ คน - นักกายภาพบำบัด ๓ คน

- พยาบาลเทคนิค ๑๕ คน - นักวิชาการสุขาภิบาล ๓ คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[แก้]

๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๒ ครั้ง

๒) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๔ คัน

๓) พนักงานดับเพลิง ๒๑ คน

๔) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๗๒ คน

ที่มา  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนง.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมการจราจร

ภายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วยถนน จำนวน ๑๑๔ สาย รวมความยาวได้ ๑๐๓ กิโลเมตร โดยแยกเป็นถนนสายหลัก สายรอง ดังนี้

๑) ถนนสายหลัก ๓ สาย ความยาว ๙ กิโลเมตร

๒) ถนนสายรอง ๕๙ สาย ความยาว ๔๕ กิโลเมตร

๓) ซอย ๕๒ ซอย ความยาว ๔๙ กิโลเมตร

ที่มา  : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )


การประปา[แก้]

๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๐๒๕ ครัวเรือน

๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ

๓) ผลิตน้ำประปาได้วันละ ๑๐,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร /วัน ปริมาณการใช้น้ำ ๔๐๐ ลิตร/คน/วัน พื้นที่บริการจ่ายน้ำ ๗ ตารางกิโลเมตร

ที่มา  : สำนักงานประปาจังหวัดอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)


ไฟฟ้า[แก้]

ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๙,๓๑๐ ครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทั้ง ๓๐ ชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ถนนสายหลักเมืองมีเกือบครบทุกสายเว้นแต่ถนนสายรอง และตามแยก ซอย ซึ่งยังขาดแคลนอีกหลายจุด

ที่มา  : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )


การสื่อสาร[แก้]

๑) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน ๓,๓๐๙ เลขหมาย

๒) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน ๕๓๖ เลขหมาย

๓) ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนคู่สายทั้งหมด ๔,๒๐๐ คู่สาย เปิดใช้ ๒,๓๓๑ คู่สาย

๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง คือที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

๕) สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่ มี ๑ สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

๖) ระบบเสียงวิทยุไร้สาย ๑ สถานี ของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

๗) หน่วยงานวิทยุสื่อสารในเขตเทศบาล ได้แก่ แม่ข่ายแสงเพชรของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายมิ่งเมืองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายเมืองแมนของที่ทำการปกครองอำเภอเมือง แม่ข่ายเทพมงคลของที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

ภูมิอากาศ

๑) อุณหภูมิสูงสุด ๔๒ องศาเซลเซียส ต่ำสุด ๑๔ องศาเซลเซียส

๒) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๗๘๒.๘ ลูกบาศก์มิลลิเมตร

แหล่งน้ำ

๑) อ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ

๒) คลอง ห้วย ๕ แห่ง คือ ห้วยปลาแดก ห้วยกุดสะคุ ห้วยกอก ห้วยซัน และห้วยวังหมู

น้ำเสีย

๑) ปริมาณน้ำเสีย ประมาณ ๘,๓๘๓ ลบ.ม. / วัน

๒) โรงงานบำบัดน้ำเสีย ได้รับงบประมาณแล้ว และกำลังค่า BOD. เฉลี่ย ๑๘ มิลลิกรัม / ลิตร กำลังค่า BOD. ออกจากระบบ ๘.๓๐ มิลลิกรัม/ลิตร

ที่มา  : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )

ขยะ

๑) ปริมาณขยะ ๒๕ ตัน / วัน

๒) รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขยะ ๘ คัน

๓) ขยะที่เก็บได้ประมาณ ๒๕ ตัน / วัน โดยกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกล

๔) สถานที่กำจัดขยะ ๙๘ ไร่ ตั้งอยู่ที่ ดงสีบู ตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ

๕) รถเข็นเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย ๓๑ คัน

๖) ถังรองรับขยะมูลฝอย ๔๘๕ ใบ เพิ่มใหม่ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒๖๐ ใบ รวม ๗๔๕ ใบ

๗) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย ๖๐ คน

ที่มา  : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )

บริการขนส่งสาธารณะ[แก้]

ทางรถยนต์[แก้]

ห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ[แก้]

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำนาจเจริญ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์ พี

ศูนย์การค้าอำนาจเมืองใหม่

การอำนวยความสะดวกของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ[แก้]

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริหารได้อย่างกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารของทางเทศบาล การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลการมีส่วนร่วมในด้านกิจการ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการวางแผน และป้องกันบรรเทาอันตราย อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ป้องกัน ฟื้นฟู บูรณะความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]