เทศบาลนครนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครนครสวรรค์
ตราประจำเทศบาลนครนครสวรรค์
ตราประจำเทศบาลนครนครสวรรค์
สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน สาธารณูปโภคก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา พาเศรษฐกิจรุ่งเรือง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครนครสวรรค์
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Sawan City
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 86,439 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 27.87 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,101.51 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
1299 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
พิกัด 15°42′48″N 100°08′07″E / 15.71333°N 100.13528°E / 15.71333; 100.13528
โทรศัพท์ (+66) 0 5621 9555
โทรสาร (+66) 0 5621 9519
เว็บไซต์ http://www.nsm.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครสวรรค์เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปากน้ำโพทั้งตำบล ตำบลนครสวรรค์ตกเฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 9 และ 10 ตำบลนครสวรรค์ออก เฉพาะหมู่ที่ 1, 4, 5, 6 และ 7 ตำบลวัดไทรย์เฉพาะหมู่ที่ 10, 11, 12 และ 13 และตำบลแควใหญ่ เฉพาะหมู่ที่ 4, 7 และ 10 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 27.78 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งของจังหวัดนครสวรรค์

วิสัยทัศน์[แก้]

คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครนครสวรรค์เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล พ.ศ. 2475 เรียกว่า "สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์" ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพื้นที่ปกครองประมาณ 1.47 ตารางกิโลเมตร และได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2493 ขยายพื้นที่เป็น 8.85 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2522 มีพื้นที่ปกครองประมาณ 27.87 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานขึ้นเป็น เทศบาลนครนครสวรรค์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นมา

อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อาคารปัจจุบันเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2536 บนเนื้อที่เดิมบริเวณถนนอรรถกวี เชิงเขากบ โดยรื้ออาคารหลังเดิมออก กำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยได้รับพระราชทานนามอาคารว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา" ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 โดยได้รับพระราชทานนามอาคารว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา" ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

อาคารสำนักงานในปัจจุบัน ก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พร้อมดาดฟ้า มีขนาดกว้างประมาณ 42 เมตร ยาว 126 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร ภายในอาคารหลังนี้ประกอบไปด้วยส่วนการงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนสำนักงานและส่วนสำหรับการบริการประชาชน โถงเอนกประสงค์ ห้องประชุมจุคนได้ประมาณ 500 คน ห้องสมุด ห้องแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาและผลงานโครงการที่สำคัญของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นอาคารสำนักงานที่สมบูรณ์แบบและเพียงพอต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ในอนาคต และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นที่จัดประชุมสัมมนาในระดับบจังหวัดและภูมิภาค

ที่ตั้ง/อาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยอยู่บริเวณเชิงเขากบ

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดแนวสะพาน ข้ามแม่น้ำปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต. บางม่วง และอบต. บึงเสนาท
 • ทิศใต้ จดวัดศรีสุวรรณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 (ท่าตากุ๋ย - โกรกพระ) และอบต. นครสวรรค์ออก
 • ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ำโพ อบต. แควใหญ่ และบึงบระเพ็ด
 • ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม .241+650) และ อบต. หนองกรด

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครนครสวรรค์
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 37.4
(99.3)
39.8
(103.6)
41.4
(106.5)
42.5
(108.5)
42.7
(108.9)
40.0
(104)
39.2
(102.6)
38.6
(101.5)
36.1
(97)
35.4
(95.7)
36.1
(97)
35.8
(96.4)
42.7
(108.9)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 32.2
(90)
34.8
(94.6)
36.8
(98.2)
38.1
(100.6)
35.9
(96.6)
34.6
(94.3)
34.0
(93.2)
33.3
(91.9)
32.5
(90.5)
32.1
(89.8)
31.5
(88.7)
31.0
(87.8)
33.9
(93.02)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 25.4
(77.7)
28.3
(82.9)
30.4
(86.7)
31.8
(89.2)
30.3
(86.5)
29.5
(85.1)
28.9
(84)
28.4
(83.1)
27.9
(82.2)
27.7
(81.9)
26.4
(79.5)
24.7
(76.5)
28.31
(82.96)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 18.1
(64.6)
21.7
(71.1)
24.1
(75.4)
25.7
(78.3)
25.4
(77.7)
25.0
(77)
24.5
(76.1)
24.3
(75.7)
24.0
(75.2)
23.6
(74.5)
21.3
(70.3)
18.2
(64.8)
22.99
(73.39)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 8.9
(48)
12.0
(53.6)
14.1
(57.4)
19.4
(66.9)
20.3
(68.5)
20.7
(69.3)
20.9
(69.6)
20.9
(69.6)
20.4
(68.7)
18.4
(65.1)
11.9
(53.4)
8.2
(46.8)
8.2
(46.8)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 10
(0.39)
15
(0.59)
30
(1.18)
61
(2.4)
139
(5.47)
117
(4.61)
134
(5.28)
195
(7.68)
232
(9.13)
144
(5.67)
35
(1.38)
7
(0.28)
1,119
(44.06)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 1 2 4 10 10 12 15 15 11 3 1 85
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 275.7 252.2 261.0 269.7 243.3 184.6 178.3 168.1 167.5 223.2 248.1 269.9 2,741.6
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[1]

ประชากร[แก้]

อาชีพ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 • อาชีพค้าขาย ร้อยละ 46
 • อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 25
 • อาชีพรับราชการ ร้อยละ 11
 • อาชีพบริการต่าง ๆ ร้อยละ 18

เชื้อชาติ[แก้]

 • ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสียส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 1.9 มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1

ศาสนา[แก้]

 • ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.72
 • ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.09
 • ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.18
 • ศาสนาซิกซ์และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.01

เศรษฐกิจ[แก้]

ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ด้านพาณิชยกรรมและบริการ[แก้]

 • สถานีบริการน้ำมัน 14 แห่ง
 • ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 10 แห่ง
 • ตลาดสด 7 แห่ง

สถานประกอบเทศพาณิชย์[แก้]

 • สถานธนานุบาล 3 แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ[แก้]

 • โรงแรม 24 แห่ง
 • โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง 9 โรง

การอุตสาหกรรม

ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

สาธารณูปโภค[แก้]

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

1.ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย ที่สำคัญ ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผ่านนครสวรรค์ไปสิ้นสุดที่เชียงราย
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) เป็นเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงฯหมายเลข 1 เริ่มต้นจากอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดนครสวรรค์
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างนครสวรรค์กับจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน

2.ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 430 สาย ยาวประมาณ 126,475 เมตร แยกเป็น

 • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 364 สาย ความยาว 92,525 เมตร
 • ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง จำนวน 60 สาย ความยาว 31,172 เมตร
 • ถนนลูกรัง/หินคลุก จำนวน 6 สาย ความยาว 2,778 เมตร
 • ถนนที่มีทางระบายน้ำ จำนวน 430 สาย ความยาว 145,930 เมตร

3.พื้นที่ถนนและทางเท้า 1,517,700 ตารางเมตร

4.สะพานลอย คสล.ข้ามถนน 10 แห่ง

5.สัญญาณไฟจราจร 14 แห่ง

6.ไฟฟ้าสาธารณะ 9,361 จุด

สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ[แก้]

 • สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง
 • สระว่ายน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 • สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
 • สนามเด็กเล่น จำนวน 27 แห่ง

การใช้บริการไฟฟ้า[แก้]

การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีกำลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลจำนวน 27,597 ราย

การใช้บริการน้ำประปา[แก้]

เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมี ผู้ใช้บริการจำนวน 28,196 ครัวเรือน (มีนาคม 2553) มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา และแหล่งน้ำดิบสำรอง คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำยม ตามลำดับ มีกำลังการผลิต 70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งานจริงในปัจจุบัน 58,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การสื่อสาร[แก้]

 • ชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล จำนวน 10 แห่ง มีหมายเลขโทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว จำนวน 19,930 เลขหมาย
 • ศูนย์โทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
 • ที่ทาการไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 แห่ง
 • วิทยุชุมชน จำนวน 20 แห่ง
 • สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ จำนวน 6 แห่ง
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 20 ฉบับ

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม[แก้]

 • โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจำนวน 6 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง จำนวนเตียงรวม 460 เตียง โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง จำนวนเตียง 653 เตียง
 • คลินิกทันตกรรม จำนวน 25 แห่ง คลินิกเวชกรรมทั่วไป จำนวน 32 แห่ง คลินิกเฉพาะทาง จำนวน 46 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 15 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 57 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ จำนวน 36 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนมีจำนวน 8 แห่ง สังกัดเทศบาลจำนวน 4 แห่ง และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล มีบุคลากร แยกเป็น พยาบาล จำนวน 17 คน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 คน นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 4 คน สัตวแพทย์ จำนวน 1 คน

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนรัฐบาล[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

โรงเรียนมัธยม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
 • โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 • โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
 • โรงเรียนวิสุทธิ์ศึกษา
 • โรงเรียนประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนอนุชนวัฒนา
 • โรงเรียนมารีย์วิทยานครสวรรค์

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดไทรใต้)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปากน้ำโพใต้)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพรหมจริยาวาส)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดวรนาถบรรพต)
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดช่องเขาคีรีวราราม)
 • โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดจอมคีรีนาคพต)
 • โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดสุคตวราราม)
 • โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดไทรเหนือ)

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 • วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ
 • โรงเรียนสหพานิชยการ
 • โรงเรียนเทคโนโลยีวิริยาลัยนครสวรรค์
 • โรงเรียนพานิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Climate Normals for Nakhon Sawan". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 3 February 2013.