เทศบาลเมืองโพธาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองโพธาราม
ตราประจำเทศบาลเมืองโพธาราม
ตราประจำเทศบาลเมืองโพธาราม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองโพธาราม
ชื่อภาษาอังกฤษ Photharam Town
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 10,285 คน
พื้นที่ 2.60 ตร.กม.
ความหนาแน่น 4,086.15 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ (+66) 0 3223 1267
โทรสาร (+66) 0 3223 3204
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองโพธาราม

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองโพธาราม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองโพธารามมีเนื้อที่ทั้งหมด 2.60 ตารางกิโลเมตร อำเภอโพธารามมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และอยู่ในเขตชลประทาน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลเมืองโพธารามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 84 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 83 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำแม่กลอง

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองโพธารามมีประชากรทั้งสิ้น 10,531 คน เป็นชาย 5,020 คน เป็นหญิง 5,511 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,817 ครอบครัว จำนวนบ้าน 3,453 หลัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีอาชีพค้าขายและฐานะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่ดี

อ้างอิง[แก้]