เทศบาลเมืองท่าโขลง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองท่าโขลง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองท่าโขลง
ชื่อภาษาอังกฤษ Tha Khlong Municipality
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1396
ประชากร 58,837 คน (พ.ศ. 2552)
พื้นที่ 63 ตร.กม.
ความหนาแน่น 933.92 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์ http://www.thaklong-phathumtani.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าโขลง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 โดยครอบคลุมพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 31 ชุมชน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นการเกษตรค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาหน้า 25 เล่มที่ 118 ตอนที่ 93 ก จัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลงโดยเปลี่ยนฐานะจากเทศบาลตำบลท่าโขลง เป็นเทศบาลเมืองท่าโขลง เมื่อได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบล ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองได้ขอใช้อาคารชั้น 3 และชั้น 4 ของเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสำนักเทศบาลขึ้นเป็นอาคาร 3 ชั้น ในเนื้อที่ 4 ไร่12 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางบุญช่วย วิรางกูลเพื่อให้เป็นที่ทำการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็ว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองท่าโขลงตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากอำเภอคลองหลวงประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 16 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ
 • ทิศตะวันออก ติดกับ
 • ทิศใต้ ติดกับ
 • ทิศตะวันตก ติดกับ

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง มี ..... ชุมชน ดังนี้

ตำบลคลองหนึ่ง[แก้]

ตำบลคลองสอง[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง[แก้]

โรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ....[แก้]

ระดับประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
 • โรงเรียนลำสนุ่น
 • โรงเรียนปากคลองสอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนจารุศรบำรุง
 • โรงเรียนวันครู 2502
 • โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
 • โรงเรียนวัดพืชนิมิตร
 • โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

สังกัด เอกชน[แก้]

ประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนทวิวิชช์
 • โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถานที่ทางศาสนาในเขตเทศบาล[แก้]

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

 • วัดพระธรรมกาย
 • วัดบางขัน
 • วัดคลองสอง
 • วัดทวีการะอนันต์
 • วัดพืชนิมิต
 • วัดคุณหญิงส้มจีน

มัสยิดในเขตเทศบาล[แก้]

 • มัสยิดลำสนุ่น
 • มัสยิดเจริญอิสลาม

คริสตจักรในเขตเทศบาล[แก้]

 • คริสตจักรสัมพันธ์คลองหลวง ระพีพัฒน์

สถานพยาบาลในเขตเทศบาล[แก้]

โรงพยาบาลของรัฐ[แก้]

 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนเตียงคนไข้ 600 เตียง

โรงพยาบาลเอกชน[แก้]

 • โรงพยาบาลนวนคร มีจำนวนเตียงคนไข้ 150 เตียง

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัย หมู่ 8
 • สถานีอนามัย หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง
 • สถานีอนามัยหมู่ 13 ต.คลองสอง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลง