เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองบ้านโป่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ Ban Pong Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 21,587 คน
พื้นที่ 2.91 ตร.กม.
ความหนาแน่น 7,418.2 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ www.banpong.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากเมืองราชบุรี ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรี และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่าง จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมเรียกว่าตำบลบ้านโป่ง ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งตำบลบ้านโป่งขึ้นเป็นสุขาภิบาลบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านโป่งขึ้นใหม่เป็นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีจำนวนประชากร 21,587 คน ปี 2552

พื้นที่อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ตำบลคือ ตำบลบ้านโป่ง มีพื้นที่รวม 2.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,819 ไร่

 • ทิศเหนือ ติดตำบลปากแรตและตำบลท่าผา
 • ทิศใต้ ติดตำบลสวนกล้วย
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลปากแรต
 • ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำแม่กลอง

ชุมชนภายในเขตเทศบาล[แก้]

ชุมชนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 20 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนหลวงสิทธิ์เทพการ
 2. ชุมชนหลังโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 3. ชุมชนซอยโรงธูป
 4. ชุมชนบ้านไทยสามัคคี
 5. ชุมชนประชาร่วมใจ – บ้านโป่งใหม่
 6. ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ศิริทวี 1)
 7. ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ศิริทวี 2)
 8. ชุมชนซอยบุญทำดี
 9. ชุมชนค่ายหลวงพัฒนา
 10. ชุมชนสิทธิกิจพัฒนา
 11. ชุมชนไกรฤกษ์
 12. ชุมชนหมู่บ้านลาภอนันต์
 13. ชุมชนหน้าวัดดอนตูม
 14. ชุมชนหมู่บ้าน ซี.เค.1
 15. ชุมชนหมู่บ้าน ซี.เค.2
 16. ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย
 17. ชุมชนบุญญลักษณ์
 18. ชุมชนหลังโรงพิมพ์ผดุงศิลป์
 19. ชุมชนมายเฮาส์
 20. ชุมชนโรงเรียนดุสิตวิทยา

เอกสารอ้างอิง/ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]