เทศบาลเมืองสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองสุรินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Surin Town Municipality
นายกเทศมนตรี นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 40,096 คน (พ.ศ. 2555)

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแร
วัดบูรพาราม

เทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ 454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ - ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันออก - จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลัก เขตที่ 4 ติดกับตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศใต้ - จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันตก - จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายนามนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์[แก้]

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือน มีนาคม 2550 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 40,289 คน แบ่งเป็นชาย 18,920 คน หญิง 21,369 คน จำนวนบ้าน 13,946 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,537 คน/ ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 27,702 คน

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้น มีจำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านถนน
 • ชุมชนศรีจุมพล
 • ชุมชนโพธิ์ทอง
 • ชุมชนไตรรงค์
 • ชุมชนสระโบราณ
 • ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 • ชุมชนบำรุงราษฎร์
 • ชุมชนเทพสุนทร
 • ชุมชนหลังตลาด
 • ชุมชนทุ่งโพธิ์
 • ชุมชนดองกะเม็ด
 • ชุมชนพรหมเทพ
 • ชุมชนโพธิ์ร้าง-โพธิ์กลาง
 • ชุมชนศรีไผทสมันต์
 • ชุมชนศาลาลอย
 • ชุมชนเกาะลอย
 • ชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง
 • ชุมชนสุรินทร์ภักดี
 • ชุมชนประทุมเมฆ
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์
 • ชุมชนหมอกวน
 • ชุมชนตาดอก
 • ชุมชนศรีบัวราย
 • ชุมชนหนองบัว
 • ชุมชนโดนไข
 • ชุมชนศรีดอกจาน
 • ชุมชนศรีเทพ
 • ชุมชนบูรพาราม
 • ชุมชนมั่งมีศรีสุข
 • ชุมชนปัทมานนท์
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 2
 • ชุมชนโนงปรีง

การคมนาคม[แก้]