เทศบาลเมืองสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองสุรินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Surin Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 40,096 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 11.39 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3520 คน/ตร.กม.

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแร
วัดบูรพาราม

เทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณเส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ 454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองสุรินทร์มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ - ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันออก - จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลัก เขตที่ 4 ติดกับตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศใต้ - จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันตก - จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รายนามนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์[แก้]

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือน มีนาคม 2550 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 40,289 คน แบ่งเป็นชาย 18,920 คน หญิง 21,369 คน จำนวนบ้าน 13,946 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,537 คน/ ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 27,702 คน

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลที่จัดตั้งขึ้น มีจำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนบ้านถนน
 • ชุมชนศรีจุมพล
 • ชุมชนโพธิ์ทอง
 • ชุมชนไตรรงค์
 • ชุมชนสระโบราณ
 • ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 • ชุมชนบำรุงราษฎร์
 • ชุมชนเทพสุนทร
 • ชุมชนหลังตลาด
 • ชุมชนทุ่งโพธิ์
 • ชุมชนดองกะเม็ด
 • ชุมชนพรหมเทพ
 • ชุมชนโพธิ์ร้าง-โพธิ์กลาง
 • ชุมชนศรีไผทสมันต์
 • ชุมชนศาลาลอย
 • ชุมชนเกาะลอย
 • ชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง
 • ชุมชนสุรินทร์ภักดี
 • ชุมชนประทุมเมฆ
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์
 • ชุมชนหมอกวน
 • ชุมชนตาดอก
 • ชุมชนศรีบัวราย
 • ชุมชนหนองบัว
 • ชุมชนโดนไข
 • ชุมชนศรีดอกจาน
 • ชุมชนศรีเทพ
 • ชุมชนบูรพาราม
 • ชุมชนมั่งมีศรีสุข
 • ชุมชนปัทมานนท์
 • ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 2
 • ชุมชนโนงปรีง

การคมนาคม[แก้]