เทศบาลเมืองแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองแพร่
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายทางอากาศ
ตราประจำเทศบาลเมืองแพร่
ตราประจำเทศบาลเมืองแพร่
เทศบาลเมืองแพร่ เมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา ก้าวหน้าศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองแพร่
ชื่อภาษาอังกฤษ Phrae Town Municipality
นายกเทศมนตรี นายโชคชัย พนมขวัญ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 17,141 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 9 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,905 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 12 ถนนไชยบูรณ์
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ (+66) 0 5451 1060
โทรสาร (+66) 0 5451 1555
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองแพร่

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเวียงทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแพร่

ประวัติ[แก้]

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแพร่
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 35.6
(96.1)
38.5
(101.3)
41.0
(105.8)
43.6
(110.5)
42.4
(108.3)
38.2
(100.8)
39.2
(102.6)
37.5
(99.5)
35.8
(96.4)
35.0
(95)
35.1
(95.2)
35.9
(96.6)
43.6
(110.5)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.7
(87.3)
33.4
(92.1)
36.0
(96.8)
37.3
(99.1)
35.1
(95.2)
33.1
(91.6)
32.4
(90.3)
31.9
(89.4)
32.0
(89.6)
31.9
(89.4)
31.1
(88)
29.9
(85.8)
32.9
(91.22)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.3
(72.1)
24.9
(76.8)
28.2
(82.8)
30.4
(86.7)
29.3
(84.7)
28.3
(82.9)
27.8
(82)
27.5
(81.5)
27.2
(81)
26.7
(80.1)
24.7
(76.5)
22.2
(72)
26.63
(79.93)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 14.4
(57.9)
16.6
(61.9)
20.2
(68.4)
23.4
(74.1)
24.0
(75.2)
23.9
(75)
23.7
(74.7)
23.6
(74.5)
23.3
(73.9)
22.3
(72.1)
19.1
(66.4)
15.1
(59.2)
20.8
(69.44)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 4.6
(40.3)
8.9
(48)
9.8
(49.6)
15.5
(59.9)
16.1
(61)
20.0
(68)
19.6
(67.3)
20.3
(68.5)
18.5
(65.3)
14.5
(58.1)
8.8
(47.8)
5.4
(41.7)
4.6
(40.3)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 7
(0.28)
5
(0.2)
21
(0.83)
72
(2.83)
179
(7.05)
122
(4.8)
144
(5.67)
233
(9.17)
191
(7.52)
97
(3.82)
21
(0.83)
3
(0.12)
1,095
(43.11)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 1 2 5 12 12 14 16 14 8 2 1 88
แหล่งที่มา: NOAA[1]

เขตการปกครอง[แก้]

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 17,141 คน แยกเป็นชาย 7,984 คน หญิง 9,157 คน ความหนาแน่นของประชากร 1,905 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 8,164 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแพร่ มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองแพร่
 1. โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
 5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนอนุบาลแพร่
 2. โรงเรียนบ้านในเวียง
 3. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
 4. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 5. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 2. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน และโรงพยาบาลแพร่-ราม

สถานประกอบการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Climate Normals for Phrae". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 1 February 2013.