เทศบาลเมืองยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองยโสธร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองยโสธร
ชื่อภาษาอังกฤษ Yasothon Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 20,450 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 9.7 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,108 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองยโสธร เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

ประชากร[แก้]

ทศบาลเมืองยโสธรมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 22,240 คน แยกออกเป็น ชาย 11,041 คน หญิง 11,199 คน มีหลังคาครัวเรือนจำนวน 6,135 หลังคาครัวเรือน ครัวเรือนจำนวน 6,135 ครัวเรือน ( อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.47 ( ปี 2545 ) [1] และ ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,330 คน ต่อตารางกิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

 สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีดังนี้
 • สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
 1. โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
 2. โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
 3. โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวามหาราช
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 2. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 1. โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
 2. โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

สถาบันการเงิน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร