เทศบาลนครตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครตรัง
ภาพมุมสูงของเทศบาลนครตรัง
ภาพมุมสูงของเทศบาลนครตรัง
ตราประจำเทศบาลนครตรัง
ตราประจำเทศบาลนครตรัง
สังคมดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครตรัง
ชื่อภาษาอังกฤษ Trang City
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9299
ประชากร 63,433 คน (พ.ศ. 2554)
พื้นที่ 14.77 ตร.กม.
ความหนาแน่น 4,295.00 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครตรัง 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ (+66) 0 7521 8017
เว็บไซต์ http://www.trangcity.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลนครตรัง เป็นเทศบาลนครในจังหวัดตรัง

ประวัติ[แก้]

เดิมทีเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรังได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบ เทศบาล พ.ศ. 2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งได้เปิดดำเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2484 เทศบาลได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วดำเนินการเรื่อยมา

จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสำนักงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2521 และได้ทำพิธีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 และได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครตรัง
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 35.6
(96.1)
37.6
(99.7)
38.6
(101.5)
39.2
(102.6)
38.4
(101.1)
35.6
(96.1)
35.2
(95.4)
34.9
(94.8)
34.8
(94.6)
35.6
(96.1)
34.6
(94.3)
34.7
(94.5)
39.2
(102.6)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.9
(89.4)
34.0
(93.2)
35.2
(95.4)
35.2
(95.4)
33.0
(91.4)
32.1
(89.8)
31.6
(88.9)
31.5
(88.7)
31.2
(88.2)
31.4
(88.5)
30.8
(87.4)
30.7
(87.3)
32.38
(90.29)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 26.5
(79.7)
27.5
(81.5)
28.4
(83.1)
28.6
(83.5)
27.6
(81.7)
27.3
(81.1)
26.9
(80.4)
26.9
(80.4)
26.5
(79.7)
26.4
(79.5)
26.1
(79)
26.2
(79.2)
27.08
(80.74)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 21.2
(70.2)
21.2
(70.2)
22.0
(71.6)
23.1
(73.6)
23.5
(74.3)
23.3
(73.9)
23.0
(73.4)
23.1
(73.6)
23.0
(73.4)
22.9
(73.2)
22.7
(72.9)
22.3
(72.1)
22.61
(72.7)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 15.9
(60.6)
15.0
(59)
17.0
(62.6)
18.7
(65.7)
19.2
(66.6)
20.2
(68.4)
19.0
(66.2)
19.5
(67.1)
20.0
(68)
20.2
(68.4)
19.0
(66.2)
17.4
(63.3)
15
(59)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 46
(1.81)
21
(0.83)
49
(1.93)
118
(4.65)
249
(9.8)
221
(8.7)
273
(10.75)
266
(10.47)
352
(13.86)
279
(10.98)
208
(8.19)
106
(4.17)
2,188
(86.14)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 3 2 4 10 17 15 16 17 19 19 15 9 146
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Climate Normals for Trang". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 8 February 2013.