เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตราประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตราประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองสุพรรณบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Suphan Buri Town
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7299
ประชากร 27,391 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 9.013 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,039.05 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เลขที่ 338 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ (+66) 035-511021 และ 035-511978
โทรสาร (+66) 035-522973
เว็บไซต์ http://www.suphancity.com/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จั้งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ครอบคลุม 9 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรกว่า 27,000 คน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2478 ซึ่งออกตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบ พ.ศ. 2476 ตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ได้มีการขยายเขตเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2498 และครั้งที่ 2 ได้มีการขยายเขตเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2509

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ 9.013 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งสิ้น 27,391 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2551) สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีจำนวน 4 แห่งดังนี้

  • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
  • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
  • โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
  • โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน