เทศบาลนครเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาพถ่ายทางอากาศของเชียงใหม่
ภาพถ่ายทางอากาศของเชียงใหม่
ตราประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
ตราประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม นำด้วยธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชน[1]
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครเชียงใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Mai City
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5099
ประชากร 132,634 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 40.22 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,297.71 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (+66) 0 5325 9000
เว็บไซต์ http://www.cmcity.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    
ถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ ด้านขวาเป็นกำแพงเมืองเก่า
ภาพตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อมองจากดอยสุเทพ
วิวทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน มองลงมาจากดอยสุเทพ

เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพิกัดภูมิศาสตร์ 18°47′20″ เหนือ 98°59′00″ ตะวันออก นครเชียงใหม่ได้รับการเปรียบว่าเป็น กุหลาบแห่งเมืองเหนือ เนื่องด้วยเป็นเมืองที่สวยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ นครเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งนครเชียงใหม่ ยังเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ทำให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของไทย

ประวัติเทศบาลนครเชียงใหม่[แก้]

นครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 และยังขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพ แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. 2475 สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล โดยในครั้งนั้นนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 [2] ถือได้ว่าเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของไทย

รายนามนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล วาระ
พิรุณ อินทราวุธ พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2494
27 กนก รัตนัย
28 ศรีสวัสดิ์ อาวิพันธ์  ? - พ.ศ. 2528
29 วรกร ตันตรานนท์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2538
30 บุษบา ยอดบางเตย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
31 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
32 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2550
33 เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552
34 ทัศนัย บูรณุปกรณ์ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

ประชากรศาสตร์[แก้]

นครเชียงใหม่มีประชากรประมาณ174,235 คน ชาย 66,036 คน หญิง 75,325 คน จำนวนบ้านเรือน 75,878 หลังคาเรือน[3] ในปัจจุบันนครเชียงใหม่กลาเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกๆด้านของภูมิภาค ทำให้มีประชากรแฝง อพยพมาอาศัยในนครเชียงใหม่ มากกว่า 2.5 ล้านคน [4] และมีประชากรในต่างอำเภอในจงหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการในเขตเมืองในเวลากลางวัน และอพยพออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คน/วัน ทำให้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความหนาแน่น และมีสภาพการจราจรที่คับคั่ง ไม่ต่างราวกับกรุงเทพมหานคร [5]

ภาษา

ตัวอักษรล้านนา (คำเมือง)ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาคำเมือง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ สำเนียงและศัพท์บางคำ แต่ละท้องถิ่นก็จะมีความไพเราะ ต่างกันไปนักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นอื่น ล้วนชื่นชมว่า "ภาษาคำเมืองนั้น มีความไพเราะ นุ่มนวล ยิ่งนักแล"

ศาสนา

ประชากรในนครเชียงใหม่ นับถือศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาคริสต์ 5.60% ศาสนาอิสลาม 1.17% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ 0.02% และอื่นๆ 1.14%

ประเพณีและวัฒนธรรม

นครเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่

 • ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล

ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ

 • ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก

เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน

 • มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ

พื้นที่[แก้]

นครเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40.216 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพ ตำบลป่าแดด ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอย และตำบลช้างเผือก

สภาพทั่วไป[แก้]

ตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วน ถ่ายเมื่อ 29/08/2554
ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน

ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ - ใต้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิง มาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อย่างเช่น เขตอำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แตง เป็นต้น

อาณาเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง ตำบลสันผีเสื้อ และอำเภอแม่ริม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองหอย และตำบลป่าแดด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ (2504-2533)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 34.1
(93.4)
37.3
(99.1)
39.5
(103.1)
41.3
(106.3)
41.4
(106.5)
37.5
(99.5)
37.5
(99.5)
36.5
(97.7)
36.1
(97)
35.3
(95.5)
34.5
(94.1)
33.0
(91.4)
41.4
(106.5)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.9
(84)
32.2
(90)
34.9
(94.8)
36.1
(97)
34.1
(93.4)
32.3
(90.1)
31.7
(89.1)
31.1
(88)
31.3
(88.3)
31.1
(88)
29.8
(85.6)
28.3
(82.9)
31.8
(89.2)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 20.5
(68.9)
22.9
(73.2)
26.4
(79.5)
28.7
(83.7)
28.1
(82.6)
27.3
(81.1)
27.0
(80.6)
26.6
(79.9)
26.5
(79.7)
25.8
(78.4)
23.8
(74.8)
21.0
(69.8)
25.4
(77.7)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 13.7
(56.7)
14.9
(58.8)
18.2
(64.8)
21.8
(71.2)
23.4
(74.1)
23.7
(74.7)
23.6
(74.5)
23.4
(74.1)
23.0
(73.4)
21.8
(71.2)
19.0
(66.2)
15.0
(59)
20.1
(68.2)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 3.7
(38.7)
7.3
(45.1)
10.0
(50)
15.8
(60.4)
19.6
(67.3)
20.0
(68)
20.5
(68.9)
20.7
(69.3)
16.8
(62.2)
13.3
(55.9)
6.0
(42.8)
5.0
(41)
3.7
(38.7)
ปริมาณฝน มม (นิ้ว) 6.9
(0.272)
4.6
(0.181)
13.0
(0.512)
50.1
(1.972)
158.4
(6.236)
131.6
(5.181)
160.8
(6.331)
236.0
(9.291)
227.6
(8.961)
121.9
(4.799)
52.8
(2.079)
19.8
(0.78)
1,183.5
(46.594)
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย 1 1 2 6 15 17 19 21 17 11 6 2 118
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 282.1 276.9 279.0 270.0 266.6 180.0 155.0 142.6 174.0 223.2 234.0 257.3 2,740.7
แหล่งที่มา1: Thai Meteorological Department[6]
แหล่งที่มา 2: หอสังเกตการณ์ฮ่องกง[7], NOAA (extremes)[8]

ดวงตราเทศบาล[แก้]

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งตระหง่านอยู่บนปุยเมฆ และยังมีพญานาค รวงข้าว และลายดอกประจำยาม ในดวงตราสัญลักษณ์อีกด้วย

ความหมาย[แก้]

 1. พระบรมธาตุดอยสุเทพ สถานที่ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชนแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่รุ่งเรืองมายาวนานทุกสมัย
 2. ปุยเมฆ เป็นตัวบ่งบอกลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปของนครเชียงใหม่ ที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี
 3. พญานาค ซึ่งตามประวัติความเป็นมานั้น พญานาคถือว่าเป็นผู้ให้น้ำ และในที่นี้หมายถึง แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านนครเชียงใหม่
 4. รวงข้าว เปรียบดังความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเช่นกัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

นครเชียงใหม่แบ่งการปกครอง ออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

 1. แขวงนครพิงค์ มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
 2. แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
 3. แขวงเม็งราย มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
 4. แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

 • ถนนภายในเขตเทศบาล มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย

1. ถนนลาดยาง จำนวน 495 สาย ความยาวทั้งสิ้น 148.98 กิโลเมตร 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 212 สาย ความยาวทั้งสิ้น107.57 กิโลเมตร

 • สะพานและสะพานลอยคนข้ามภายในเขตเทศบาล

1.สะพานข้ามแม่น้ำปิง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

2.สะพานข้ามคลองแม่ข่า จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย

 • ถนนรัตนโกสินทร์
 • ถนนอัษฎาธร
 • ถนนวิชยานนท์
 • ถนนหน้าโรงแรมปรินส์
 • ถนนช้างม่อย
 • ถนนท่าแพ
 • ถนนลอยเคราะห์
 • ถนนศรีดอนชัย
 • ถนนระแกง

3.สะพานลอยคนข้าม จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย

 • หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • หน้าตลาดวโรรส
 • หน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
 • หน้าตลาดต้นลำไย
 • หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
 • หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม
 • หน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • หน้าโรงพยาบาลแมคคอมิค
 • หน้าสวนกาญจนาภิเษก

การศึกษา[แก้]

ในปี พ.ศ. 2550 เทศบาลนครเชียงใหม่มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 162 ห้อง มีจำนวนครูทั้งสิ้น 273 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,289 คน

สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งในเขตพื้นที่ เทศบาลนครเชียงใหม่

สถาบันอาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
 • โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
 • โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่
 • โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
 • โรงเรียนศรีธนาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีเชียงใหม่
 • โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่

โรงเรียนนานาชาติ

 • โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
 • โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
 • โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
 • โรงเรียนนานาชาติลานนา
 • โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
 • โรงเรียนนานาชาติเกรซ
 • โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่

โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนมัธยม (รัฐบาล)

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 • โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเกตการาม)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดท่าสะต๋อย)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดกู่คำ)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดศรีดอนไชย)
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสุพรรณ)
 • โรงเรียนเทศบาล 6 (ดอกเงิน)
 • โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดป่าแพ่ง)
 • โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดศรีปิงเมือง)
 • โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดพวกช้าง)
 • โรงเรียนเทศบาล 10 (วัดเชียงยืน)
 • โรงเรียนเทศบาล 11 (วัดหมื่นเงินกอง)

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
 • ดอยปุย
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 • น้ำตกห้วยแก้ว
 • น้ำตกวังบัวบาน
 • ห้วยตึงเฒ่า
 • เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • สวนสัตว์เชียงใหม่

เมืองพี่น้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.cmcity.go.th//flash/header.swf
 2. พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478
 3. [1]
 4. http://www.ryt9.com/s/prg/369382
 5. chiangmainews. เข้าถึงได้จาก: [2]
 6. "30 year Average (1961-1990) - CHIANG MAI". Thai Meteorological Department. สืบค้นเมื่อ 2010-04-20. 
 7. "Climatological Information for Chiang Mai, Thailand". Hong Kong Observatory. สืบค้นเมื่อ 2010-10-28. 
 8. "Climate Normals for Chiang Mai". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 1 February 2013. 
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 หน้า 39. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]